Forum, które dawniej odbywało się w Ciechocinku, jest doskonałym miejscem wymiany doświadczeń w sferach biznesowych, gospodarczych, społecznych, samorządowych i finansowych. Obecność na Forum jest ważna dla Spółki ze względu na rejon, w którym się odbywa. PGE ESP SA były liderem konsorcjum firm zainteresowanych budową stopnia wodnego na Wiśle, mostu i elektrowni wodnej w miejscowości Nieszawa.

W tym roku, obecność na Forum nagrodzona została okolicznościowym medalem, który z rąk organizatorów odebrał Prezes Zarządu PGE ESP SA p. Krzysztof Konaszewski.

pgeeo_site