Po pięciu miesiącach prac modernizacyjnych ponownie został uruchomiony hydrozespół HZ 2 Elektrowni Wodnej Smardzewice.

W ramach prac – przeprowadzonych przez Centrum Technologii Proekologicznych - zmodernizowana została m.in. turbina (części przepływowe, węzeł łożyskowy) oraz generator (wirnik), a ponadto układ sterowania hydrozespołem.

W czasie modernizacji hydrozespołu HZ 2 działał w EW Smardzewice bliźniaczy hydrozespół HZ 1, którego odnowienie zaplanowano na przyszły rok.

Należąca do PGE Energia Odnawialna Elektrownia Wodna Smardzewice znajduje się w prawym przęśle betonowego jazu zapory czołowej Zbiornika Sulejowskiego na rzece Pilicy, w miejscowości Smardzewice, w powiecie tomaszowskim. Jest wyposażona w dwie turbiny Kaplana o mocy zainstalowanej 1,782 MW, które pracują przy spadzie nominalnym 8,5 m.

Powstanie elektrowni było ściśle powiązane z realizacją projektu budowy Zbiornika Sulejowskiego (z 1967 roku) mającego zapewnić dostawę wody dla aglomeracji łódzkiej, a także z ochroną nisko położonych terenów Sulejowa i okolic przed zagrożeniem powodziowym.

pgeeo_site