W dniu 27 czerwca 2015 r. na bazie przyzakładowej strzelnicy sportowej PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Porąbka-Żar w Międzybrodziu Bialskim odbyły się Zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa PGE Energia Odnawialna S.A. w Warszawie. Zawody te odbywają się corocznie w rundzie wiosennej od kilkunastu lat, jednak w randze rywalizacji o Puchar Prezesa PGE Energia Odnawialna S.A. w Warszawie dopiero po raz drugi.Organizowane przez PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Porąbka-Żar w Międzybrodziu Bialskim zawody praktycznie na stałe wpisały się w cykl imprez kulturalno-rozrywkowych regionu.

Zawody cieszą się ogromnym zainteresowaniem okolicznej społeczności. W tegorocznej edycji wzięło udział łącznie 147 zawodników. Między sobą rywalizowało 31 zawodników indywidualnie i 29 czteroosobowych drużyn w 5 kategoriach: „Samorządowcy” (reprezentanci starostw powiatowych Żywca i Bielska-Białej, urzędów gmin i rad sołeckich), „Służby mundurowe” reprezentujące Policję, Wojsko, Straż Miejską i Państwową Straż Pożarną, „Stowarzyszenia”, gdzie rywalizowały reprezentacje LOK, PTG „Sokół”, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, szkół mundurowych, Maltańskiej Służby Medycznej, „Ochotnicze Straże Pożarne” z reprezentacjami OSP okolicznych gmin i sołectw oraz „Zakłady Pracy” z reprezentacjami zaproszonych pracodawców z regionu. Niezależnie od rywalizacji drużynowej każdy uczestnik zawodów był klasyfikowany indywidualnie. Rywalizacja i uzyskane wyniki były na bardzo wysokim poziomie. Trud i niewątpliwe umiejętności strzeleckie zawodników zostały nagrodzone pucharami i dyplomami wręczonymi na uroczystym zakończeniu Zawodów przez Wiceprezesa Zarządu PGE Energia S.A. w Warszawie Pana Piotra Brudnickiego oraz Dyrektora PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Porąbka-Żar w Międzybrodziu Bialskim Pana Leszka Zycha. Ogółem wręczono 21 pucharów i 28 dyplomów.

Oficjalne wyniki kształtowały się następująco:

1. W kategorii: SAMORZĄDOWCY:
I miejsce – Rada Sołecka Międzybrodzie Żywieckie
II miejsce – Starostwo Powiatowe Bielsko-Biała
III miejsce – Rada Sołecka Tresna

2. W kategorii: SŁUŻBY MUNDUROWE:
I miejsce – Komenda Powiatowa Policji w Żywcu
II miejsce – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu
III miejsce – Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku-Białej

3. W kategorii: OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE:
I miejsce – 1 drużyna OSP Międzybrodzie Żywieckie
II miejsce – 2 drużyna OSP Międzybrodzie Żywieckie
III miejsce – 3 drużyna OSP Międzybrodzie Żywieckie

4. W kategorii: STOWARZYSZENIA:
I miejsce – LOK „Wiarus 2” Bielsko-Biała
II miejsce – Liceum Ogólnokształcące Moszczanica
III miejsce – LOK Żywiec

5. W kategorii: ZAKŁADY PRACY:
I miejsce – PZOL Międzybrodzie Bialskie
II miejsce – PUH „Czasza-System” Bielsko-Biała
III miejsce – PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Porąbka-Żar w Międzybrodziu Bialskim

6. W kategorii: INDYWIDUALNIE – KOBIETY:
I miejsce – Anna SZLAGOR
II miejsce – Karina ŁYSZCZEK
III miejsce – Monika JURZYSTA

7. W kategorii: INDYWIDUALNIE – MĘŻCZYŹNI:
I miejsce – Tomasz ŁASZCZAK
II miejsce – Bartłomiej DUDZIAK
III miejsce – Tomasz NIEMIEC

pgeeo_site