Zarząd PGE Energia Odnawialna S.A. pragnie poinformować, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2014 r. powołała od dnia 8 grudnia 2014r. Pana Piotra Brudnickiego w skład Zarządu spółki PGE Energia Odnawialna SA i powierzyła pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu.

pgeeo_site