Biogazownia w gminie Zarzecze

09.02.2011

Gmina Zarzecze jest pierwszą gminą w Polsce, w której powstanie typowo rolnicza biogazownia, której głównym paliwem będzie kiszonka z kukurydzy. Podczas obchodów Światowego Dnia Wody podpisano umowy na dzierżawę gruntów pod biogazownię o mocy 1 MW.

Powstanie biogazowni to korzyści zarówno dla rolników, jak i samej gminy. Instalacja potrzebuje 400 ha upraw kukurydzy rocznie, co daje rolnikom szacunkowy przychód w wysokości 1 600 000 zł rocznie oraz bardzo dobry, ekologiczny nawóz. Z podatków do kasy Urzędu Gminy wpłynie 300 000 zł, a biogazownia zapewni bezpieczeństwo energetyczne oraz nowe miejsca pracy w tym regionie.

Rolnicy z gminy Zarzecze wydzierżawili pod inwestycję spółce PGE Energia Odnawialna S.A., z możliwością wykupu po podjęciu decyzji inwestycyjnej, grunty o powierzchni 4,7 ha. Prawo do gruntu jest podstawowym dokumentem do ubiegania się o środki pomocowe z Unii Europejskiej oraz do otrzymania warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej.

Powyższe umowy zostały uroczyście zawarte i potwierdzone notarialnie podczas obchodów Światowego Dnia Wody w Zarzeczu w dniu 29 marca 2010 roku. W uroczystości tej uczestniczył Wiceminister Skarbu Państwa Jan Bury, Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta, Marszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński, Starosta Przeworski oraz Wójt Gminy Zarzecze. PGE Energia Odnawialna S.A. reprezentowana była przez Wojciecha Adamczyka – Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Bogdana Zagórskiego, Pana Zbigniewa Wójcika oraz Pana Ryszarda Szczepańskiego.

Obchody Światowego Dnia Wody były okazją do podniesienia poziomu wiedzy o odnawialnych źródłach energii oraz do rozwoju świadomości ekologicznej. Wójt Gminy Zarzecze wraz z przedstawicielami spółki PGE Energia Odnawialna S.A. zorganizowali wspólnie konkurs plastyczny oraz konkurs wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii skierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich z terenu gminy. PGE Energia Odnawialna S.A. przygotowała bogate materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży pod potrzeby konkursu. Materiały te zostały wydane w postaci rozbudowanego skryptu. Tematyka konkursów obejmowała rolę OZE w gospodarce światowej, krajowej i regionalnej, a także efektywność energetyczną, ochronę środowiska oraz racjonalne użytkowanie energii. Uczniowie, którzy wykazali się największą wiedzą bądź zdolnościami plastycznymi odebrali wartościowe nagrody ufundowane przez spółkę.