Black start receptą na blackout

25.08.2016


<p><strong>Skąd wziąć energię do wystartowania unieruchomionego bloku energetycznego z powodu systemowej i rozległej awarii? Może ona na przykład pochodzić z elektrowni wodnej. W ten sposób uruchomiany jest blok energetyczny w Elektrowni Turów. </strong></p> <p>PGE Energia Odnawialna przeprowadziła kolejną udaną próbę uruchomienia jednego z bloków energetycznych w Elektrowni Turów z wykorzystaniem energii elektrycznej wytworzonej w Elektrowni Wodnej Dychów. Spółka regularnie przeprowadza tego typu próby w ramach przygotowań do wystąpienia blackoutu. Wówczas zadaniem operatora systemu elektroenergetycznego jest odbudowanie systemu w jak najkrótszym czasie. Awaryjne startowanie bloków konwencjonalnych jest jednym z elementów umowy  zawartej pomiędzy spółką PGE Energia Odnawialna a Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi.</p> <p>Blackout to zjawisko czasowych ograniczeń dostaw energii elektrycznej, które jest bardzo dotkliwe dla gospodarki i mieszkańców. Blackout może być wywołany przez wiele czynników, np. ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi, klęskami żywiołowymi, awariami technicznymi, czy błędami ludzkimi. Konsekwencją tego zjawiska są przeciążenia sieci i niestabilność pracy całego systemu. Jeśli te objawy nie zostaną w porę opanowane, to odchylenia częstotliwości i napięcia mogą być tak duże, że dojść możedo kaskadowego wyłączenia stacji systemowych, źródeł energii, a w konsekwencji do zaciemnienia całego lub części systemu elektroenergetycznego, czyli blackoutu.</p> <p>W takiej sytuacji należy skoncentrować się na szybkiej i sprawnej odbudowie systemu. Polega to na podaniu mocy rozruchowej z tych elementów systemu, które nie ucierpiały w wyniku awarii np. z posiadających możliwość samostartu elektrowni wodnych. Aby taki black start odbywał się sprawnie, konieczne są cykliczne  ćwiczenia systemowe i  treningi dyspozytorów.</p>