Ćwiczenia straży pożarnej w elektrowni szczytowo-pompowej Dychów

02.07.2021

W elektrowni szczytowo-pompowej Dychów przeprowadzono jedne z największych w historii obiektu ćwiczeń przeciwpożarowych. Uczestniczyły w nich dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Strużka. Podczas akcji wykorzystywany był m.in. samochód ratowniczo-gaśniczy, którego zakup w zeszłym roku dofinansowała PGE Energia Odnawialna.

Scenariusz ćwiczeń zakładał powstanie pożaru transformatora blokowego nr 1 na terenie elektrowni i unieruchomienie automatycznego systemu gaszenia. Wezwana na miejsce straż pożarna miała w jak najkrótszym czasie opanować zagrożenie.

- Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami. Po otrzymaniu informacji o pożarze, Dyżurny Inżynier Ruchu powiadomił o zdarzeniu Państwową Straż Pożarną w Krośnie Odrzańskim, która wysłała do gaszenia pożaru dwie jednostki z OSP Strużka. W międzyczasie nastąpiła ewakuacja wszystkich osób pracujących w elektrowni. Samochody ratowniczo-gaśnicze pojawiły się na miejscu po 9 minutach, a cała akcja trwała ok godziny – mówi Sławomir Szostak, dyrektor PGE Energia Odnawialna Oddział ZEW Dychów.

Należąca do PGE Energia Odnawialna Elektrownia Wodna Dychów to najstarsza w Polsce elektrownia szczytowo-pompowa. Zbudowana jeszcze przed II wojną światową pracuje w systemie hydrowęzła dychowskiego. Jest zasilana przez kanał derywacyjny o długości 20,4 km doprowadzający spiętrzone – na jazie w Krzywańcu – wody rzeki Bóbr do górnego zbiornika elektrowni.

Elektrownia została wyposażony w trzy turbozespoły pionowe z turbinami Kaplana o mocach 3 x 29,325 MW oraz cztery zespoły pompowe o wydajności 18m³/s każdy z silnikami synchronicznymi o mocach 2 x 5,9 MW i 2 x 5,74 MW. W przypadku wystąpienia w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym awarii katastrofalnej, EW Dychów – pełniąc rolę elektrowni rozruchowej – może zapewnić dostawę mocy rozruchowej przez okres co najmniej 5 godzin przy średnim obciążeniu około 17 MW.