Ćwiczenia straży pożarnej w Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar

27.09.2022

W należącej do Grupy PGE Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar trwają ćwiczenia przeciwpożarowe. Uczestniczą w nich jednostki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z Żywca, Czernichowa, a także Międzybrodzia Bialskiego oraz Żywieckiego.

Scenariusz ćwiczeń zakłada powstanie dwóch zdarzeń: pożaru w budynku elektrowni oraz awarii transformatora, w wyniku czego dochodzi do skażenia chemicznego wód Jeziora Żywieckiego. Zadaniem wezwanej na miejsce straży pożarnej jest opanowanie w jak najkrótszym czasie zagrożenia i udzielenie pomocy poszkodowanym.

Głównym celem tego rodzaju ćwiczeń jest doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Zależy nam też na sprawdzeniu jak działają procedury alarmowe w takim miejscu jak elektrownia oraz wypracowaniu mechanizmów współpracy z osobami ją zarządzającymi – mówi Tomasz Kołodziej, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu.

Wszystko odbywa się zgodnie z harmonogramem. Po otrzymaniu informacji o pożarze, Dyżurny Inżynier Ruchu powiadomił o zdarzeniu Państwową Straż Pożarną w Żywcu, która wysłała do gaszenia pożaru trzy jednostki strażackie. Następnie wsparły je jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Czernichowa, a także Międzybrodzia Bialskiego oraz Żywieckiego. W międzyczasie nastąpiła ewakuacja wszystkich osób pracujących w elektrowni. Samochody ratowniczo-gaśnicze pojawiły się na miejscu po kilku minutach, a cała akcja potrwa ok. godziny.

Świadcząca usługi regulacyjne dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE)  Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka - Żar należy do najważniejszych obiektów Grupy Kapitałowej PGE.  Zbudowana wewnątrz góry Żar jest nie tylko drugą co do wielkości elektrownią szczytowo-pompową w Polsce, ale jedyną elektrownią podziemną w kraju.

Uruchomiono ją 31 grudnia 1979 r. Od tego czasu odgrywa jedną z najważniejszych ról w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE), jako ważne źródło mocy szczytowej, regulacyjnej i interwencyjnej. Stanowi naturalny magazyn energii pozwalający reagować na zmieniające się warunki pracy systemu KSE, zapewniając mu stabilną pracę.

W elektrowni pracują cztery hydrozespoły odwracalne (pompo-turbiny), o mocy znamionowej 125 MW i prędkości obrotowej 600 obr./min. Hydrozespół posiada wirnik o średnicy 2918 mm, generator-silnik o mocy pozornej 150 MVA i napięciu znamionowym 13,8 kV oraz silnik rozruchowy do pracy pompowej o mocy 8 MW.

Wszystkie podstawowe urządzenia elektrowni, w tym: hydrozespoły, transformatory blokowe oraz nastawnia elektrowni umieszczone są w podziemnej komorze o długości 123 m, szerokości 27 m i wysokości 40 m.

PGE Energia Odnawialna z Grupy jest największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 20 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2415,5 MW.