Ćwiczenia straży pożarnej w Elektrowni Szczytowo-Pompowej Solina

13.10.2022

W należącej do Grupy PGE Elektrowni Szczytowo-Pompowej Solina odbyły się ćwiczenia przeciwpożarowe. Uczestniczyły w nich jednostki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z Leska, Myczkowiec i Polańczyka.

Scenariusz ćwiczeń zakładał wybuch pożaru transformatora blokowego oraz wyciek substancji ropopochodnych do Zbiornika Myczkowieckiego. Zadaniem wezwanej na miejsce straży pożarnej było opanowanie w jak najkrótszym czasie zagrożenia i udzielenie pomocy poszkodowanym.

Głównym celem tego rodzaju akcji jest doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami. Po otrzymaniu informacji o pożarze, Dyżurny Inżynier Ruchu powiadomił o zdarzeniu Państwową Straż Pożarną w Lesku, która wysłała do gaszenia pożaru sześć jednostek strażackich. W międzyczasie nastąpiła ewakuacja wszystkich osób pracujących w elektrowni. Samochody ratowniczo-gaśnicze pojawiły się na miejscu po kilku minutach, a cała akcja trwała ok godzinymówi Krzysztof Majcher, dyrektor PGE Energia Odnawialna Oddział ZEW Solina-Myczkowce.

Należąca do PGE Energia Odnawialna Elektrownia Wodna Solina jest największą w Polsce elektrownią szczytowo-pompową pracującą na dopływie naturalnym. Zbudowana na rzece San składa się z czterech hydrozespołów o mocy 200 MW. Jest położona w Bieszczadach, u stóp zapory typu ciężkiego. Górny zbiornik elektrowni tworzy największe w kraju sztuczne jezioro o powierzchni 22 km².