Dobry rok PGE Energia Odnawialna

20.01.2021

Mimo niesprzyjających okoliczności związanych z koronawirusem, widoczne są pierwsze efekty realizowanej w PGE strategii na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej.

W ciągu ostatnich miesięcy spółka PGE Energia Odnawialna uruchomiła dwie farmy wiatrowe oraz kupiła kolejną, zwiększając łączną moc zainstalowaną elektrowni wiatrowych PGE o blisko 25 proc. (ok. 133 MW). Dodatkowo otworzyła cztery jednomegawatowe instalacje fotowoltaiczne, a także zabezpieczyła grunty pod dalsze inwestycje. Realizowane są też projekty modernizacyjne w hydroenergetyce. Dzięki tym inwestycjom produkcja energii elektrycznej w PGE Energia Odnawialna w 2020 r. osiągnęła poziom ok. 2665 GWh netto. To o ponad 16 proc. więcej niż w 2019 r.

Wyższe wskaźniki produkcji dotyczyły wszystkich odnawialnych źródeł wytwarzania. Farmy wiatrowe PGE – wliczając w to nowe inwestycje, tj. Starza/Rybice, Karnice II i Skoczykłody - wyprodukowały w ubiegłym roku 1493 GWh energii elektrycznej (o 18 proc. więcej niż w 2019 r.). Dzięki otwarciu PV Lesko, PV Bliskowice oraz PV Lutol 1 i PV Lutol 2 wzrost zanotowała też fotowoltaika. Farmy słoneczne PGE w ubiegłym roku miały produkcję na poziomie 1,06 GWh, czyli o ponad 72 proc. większą niż 12 miesięcy wcześniej. Poprawę wyników zanotowała też hydroenergetyka. W 2020 r. produkcja energii elektrycznej z dopływu naturalnego wyniosła 415 GWh (wzrost o ok. 14 proc.), a z cyklu szczytowo-pompowego 756 GWh (wzrost o ponad 15 proc.).

W kolejnych latach wskaźniki produkcji zielonej energii w elektrowniach należących do Grupy PGE będą jeszcze lepsze. Intensywnie rozwijamy program fotowoltaiczny, nie wykluczamy kolejnych akwizycji w energetyce wiatrowej, modernizujemy też nasze elektrownie wodne - mówi Marcin Karlikowski, prezes PGE Energia Odnawialna.

Zgodnie z nową strategią Grupa PGE osiągnie neutralność klimatyczną do 2050 r. Zostanie to osiągnięte poprzez realizację inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową.

Jednym z elementów planu inwestycyjnego jest Program PV Grupy PGE. W ciągu dekady PGE zbuduje instalacje słoneczne o łącznej mocy 3 GW i umocni swą pozycję lidera rynku OZE w Polsce. Dotychczas zabezpieczono na ten cel ponad 2000 ha gruntów, na których będzie można zbudować farmy słoneczne o mocy przeszło 1250 MW.

W hydroenergetyce spółka postawiła na modernizację. Najważniejsze prace prowadzone są w Elektrowni Wodnej Dębe. Po ich zakończeniu w 2022 r. produkcja energii elektrycznej w elektrowni powinna wzrosnąć o 17 proc., do poziomu ok. 120 GWh/rok.

Następnym ważnym przedsięwzięciem będzie modernizacja Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar. W najbliższym czasie poznamy wyniki rozpisanego jesienią ubiegłego roku przetargu na jego wykonanie.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna, odpowiedzialna za realizację Programu PV Grupy PGE, jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2326,25 MW.