Dwie farmy fotowoltaiczne PGE z dofinansowaniem od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

15.06.2022

PGE Energia Odnawialna, z Grupy PGE uzyskała nieoprocentowana pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację budowy dwóch farm fotowoltaicznych Gutki 1 i Gutki 2. Dofinansowanie pozwoli pokryć koszty inwestycyjne w 85 proc. Po terminowym uruchomieniu instalacji, spółce zostanie umorzona część kredytu w wysokości blisko 3,3 mln zł.

Nowe farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 12 MW powstaną na wydzierżawionych przez spółkę gruntach prywatnych, znajdujących się w powiecie grajewskim na Podlasiu. PGE Energia Odnawialna planuje uruchomić inwestycję w połowie 2023 r.

Budowa instalacji fotowoltaicznych Gutki 1 i Gutki 2 to kolejna inwestycja, którą realizujemy we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na początku roku podpisaliśmy umowę na modernizację Elektrowni Wodnej Gubin. Liczymy, że w przyszłości tego typu projektów będzie jeszcze więcej - mówi Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.

Zgodnie ze strategią, celem Grupy PGE jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Zostanie to osiągnięte poprzez realizację inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową. Jednym z elementów planu inwestycyjnego jest Program PV. Jego celem jest zbudowanie do 2030 r. instalacji słonecznych o łącznej mocy ok. 3 GW i umocnienie PGE na pozycji lidera rynku OZE w Polsce.

Do tej pory PGE Energia Odnawialna zabezpieczyła na ten cel ok 3000 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o mocy ponad 2000 MW. W przyszłości na tych terenach uruchomione zostaną zarówno jednomegawatowe instalacje jak i znacznie większe przedsięwzięcia. Nowe inwestycje spółki realizowane będą na gruntach własnych Grupy PGE, należących do samorządów, instytucji kościelnych, spółek skarbu państwa, ale również - tak jak w przypadku PV Gutki 1 i 2 - na gruntach dzierżawionych od prywatnych właścicieli.

PGE Energia Odnawialna zamierza finansować projekty poprzez system aukcyjny oraz w oparciu o długoterminową umowę sprzedaży energii elektrycznej (PPA). Korzystając z mechanizmu wsparcia zrealizowanych zostanie m.in. 23 projekty, które wygrały zeszłoroczne aukcje na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii do 1 MW. Inwestycje powstaną w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, łódzkim, opolskim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim i mazowieckim.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych,4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2331,25 MW.

Budowa farm fotowoltaicznych Gutki 1 i Gutki 2 jest realizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z ”Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020".