Dzięki wsparciu PGE Energia Odnawialna w szkołach w Gorlicach i Radomiu uruchomiono nowoczesne pracownie OZE

04.09.2018

Obie pracownie otwarto 3 września, podczas inauguracji nowego roku szkolnego. Spółka PGE EO, która jest liderem na polskim rynku wytwarzania zielonej energii objęła patronatem kierunek technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w Zespole Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach i w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu.

W ramach współpracy szkoły zostały wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt edukacyjny niezbędny do kształcenia praktycznego w zawodzie. W Gorlicach zakupiono m.in.: pompę ciepła, turbinę wiatrową, przenośny zestaw edukacyjny z pompą solarną, a także kamerę termowizyjną oraz zestaw komputerowy. Natomiast w Radomiu zainstalowano również turbinę wodną, kolektor słoneczny i zestaw edukacyjny poświęcony magazynowaniu energii.

- Zespół Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza to szkoła ciesząca się znakomitą renomą, kształcącą na bardzo wysokim poziomie, z wykwalifikowaną kadrą i zdolną młodzieżą. Takie placówki warto wspierać – mówił podczas inauguracji pracowni w Gorlicach Arkadiusz Sekściński, p.o. prezesa PGE Energia Odnawialna. Tym bardziej, że kierunek technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej działa tu z powodzeniem już od sześciu lat.

- Jest to też doskonały przykład współpracy nauki z biznesem na rzecz wypełnienia luki kadrowej jaką obecnie obserwujemy w segmencie elektroenergetyki i ciepłownictwa związaną z następującą zmianą pokoleniową. Cieszę się, że dzięki tej inwestycji  będzie możliwe w Gorlicach podniesienie poziomu kształcenia z OZE na jeszcze wyższy poziom – dodał Paweł Śliwa, wiceprezes ds. innowacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Jak zauważył dyrektor ZS nr 1 w Gorlicach, Janusz Kryca kierunek technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży. – Mamy już 60 uczniów, a od września rozpocznie naukę kolejnych siedemnastu. Jestem przekonany, że nowi uczniowie, podobnie jak ich starsi koledzy, w przyszłości świetnie odnajdą się na rynku pracy.

Zdaniem p.o. prezesa PGE EO objęty przez spółkę patronatem kierunek otwiera przed absolwentami szereg możliwości związanych z jedną z najszybciej rozwijających się branż, jaką jest energetyka odnawialna. - Chodzi przede wszystkim o montaż, serwisowanie i eksploatację paneli fotowoltaicznych – zauważył Arkadiusz Sekściński.

PGE EO ma już spore doświadczenie we współpracy ze szkołami. W zeszłym roku wyposażyła pracownię OZE w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach, a w tym roku oprócz placówek w Gorlicach i Radomiu, podobną współpracę nawiązała ze szkołami w Wejherowie, Opolu i Zgorzelcu.

Spółka nie tylko pomaga w wyposażeniu pracowni OZE. W ramach patronatu najlepszym uczniom zapewnia też płatne praktyki, organizuje wykłady oraz umożliwia zwiedzanie elektrowni wodnych i wiatrowych.

Należąca do Grupy Kapitałowej spółka PGE Energia Odnawialna jest lidera na polskim rynku wytwarzania zielonej energii. Posiada obecnie: 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe, 14 farm wiatrowych i jedną elektrownię fotowoltaiczną.