Elektrownia w Myczkowcach wyremontowana

08.06.2021

Zakończył się kapitalny remont Małej Elektrowni Wodnej Myczkowce, należącej do PGE Energia Odnawialna z Grupy PGE. W ramach trwających dziesięć tygodni prac, odnowiona została m.in. turbina wraz z generatorem. Prace objęły wymianę łożysk, uszczelnień oraz regenerację powłoki malarskiej wewnątrz i na zewnątrz turbiny. Zamontowany został także nowy sterownik PLC, który zwiększył funkcjonalność układu i zoptymalizował pracę hydrozespołu.

Dzięki tej inwestycji elektrownia w Myczkowcach będzie mogła bezproblemowo pracować przez kolejne lata, wykorzystując w pełni swoje możliwości produkcyjne. Dodatkowo będzie mogła nadal zapewniać naturalny przepływ od stopnia wodnego do Elektrowni Wodnej Myczkowce w Zwierzyniu (na poziomie 1,5 m³/s). Przepływ ten jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania ekosystemu rzeki San.

Mała Elektrownia Wodna Myczkowce wchodzi w skład Zespołu Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce, którego najważniejszymi obiektami są: Elektrownia Szczytowo-Pompowa Solina i Elektrownia Wodna Myczkowce w Zwierzyniu. Łączna moc zainstalowana Zespołu wynosi 208,5 MW, z czego Mała Elektrownia Wodna Myczkowce to 0,2 MW.

Elektrownia posiada jeden hydrozespół z turbiną Kaplana. Średnioroczna produkcja na poziomie ok 1,3 GWh pozwala zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną ponad 500  gospodarstw domowych.

PGE Energia Odnawialna, należąca do Grupy Kapitałowej PGE, jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych o łącznej mocy 683 MW.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2326,25 MW.