Farma wiatrowa PGE rozpoczęła świadczenie usługi Automatycznej Regulacji Napięcia Elektrowni (ARNE)

01.04.2021

PGE Energia Odnawialna podpisała z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) umowę na świadczenie przez Farmę Wiatrową Lotnisko usługi Automatycznej Regulacji Napięcia Elektrowni (ARNE). Tego rodzaju usługi systemowe na rzecz operatora do tej pory nie były realizowane przez źródła odnawialne.

Zgodnie z warunkami umowy, znajdująca się w województwie pomorskim Farma Wiatrowa Lotnisko, będzie mogła aktywnie wpływać na poziom napięcia w Stacji Elektroenergetycznej Żarnowiec poprzez zdolności regulacyjne turbin wiatrowych w zakresie mocy biernej. Zrobi to w trybie skoordynowanym z systemem automatycznej regulacji napięcia lub w trybie ręcznym, realizując zdalnie zadane parametry zlecone przez Dyspozytora Obszarowej Dyspozycji Mocy PSE.

To nowość na polskim rynki elektroenergetycznym. Dotychczas nie realizowano tego typu usług. Jest to jednak możliwe, gdyż generatory turbin wiatrowych - podobnie jak klasyczne generatory synchroniczne wykorzystywane w elektrowniach konwencjonalnych - poprzez odpowiednie sterowanie prądem wirnika, są w stanie dostarczyć lub odebrać z sieci zadaną ilość mocy biernej. W pierwszym przypadku powoduje to wzrost, a w drugim, obniżanie napięcia w sieci.

Dotychczas usługa ARNE była świadczona na rzecz PSE przez PGE Energia Odnawialna w dwóch elektrowniach szczytowo-pompowych: Porąbka-Żar i Żarnowiec.

Uruchomiona w 2016 r. Farma Wiatrowa Lotnisko w Kopaniewie jest największą elektrownią wiatrową należąca do PGE Energia Odnawialna. Składa się z 30 turbin o mocy 3 MW każda. Integralną częścią instalacji jest stacja elektroenergetyczna 30/110 kV wyposażona w transformator 120 MVA. Farma przyłączona jest do sieci PSE poprzez dwutorową, linię kablową 110kV o długości niemal 40 km.

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej 683,160 MW.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2326,25 MW.