Farmy wiatrowe PGE Energia Odnawialna z systemem wczesnego ostrzegania

01.03.2019

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, pracuje nad stworzeniem systemu umożliwiającego wczesne przewidywanie wystąpienia stanów awaryjnych turbin wiatrowych.

Rozwiązanie to przyczyni się do uzyskania znacznych oszczędności. Według wstępnych szacunków sięgać mogą one nawet 75 proc. środków finansowych, które spółka każdego roku traciła podczas przestojów oraz wydawała na niezbędne naprawy. 

Projekt będzie realizowany przy współpracy z PGE Systemy w oparciu o dane dotyczące Farmy Wiatrowej Lake Ostrowo. Do końca roku powstanie wielofunkcyjny system informatyczny, który umożliwi służbom eksploatacyjnym bieżący dostęp do informacji na temat stanu pracy pojedynczych turbin wiatrowych. Tego typu informacje, generowane w czasie rzeczywistym, pozwolą na błyskawiczną reakcję na zbliżające się stany awaryjne, wynikające przede wszystkim z bardzo dużej zmienności warunków pracy maszyny, związanymi np. z wibracjami, czy temperaturą otoczenia.

- Dzięki nowemu systemowi, służby będą mogły interweniować z wyprzedzeniem, zanim zaistnieje awaria. Natomiast w przypadku jej wystąpienia, będą mogły istotnie ograniczyć jej skutki oraz skrócić czas niezbędny do jej usunięcia – powiedział p.o. prezesa PGE Energia Odnawialna Arkadiusz Sekściński.

Jeśli system się sprawdzi, zostanie zaimplementowany także w innych należących do PGE Energia Odnawialna farmach wiatrowych. Spółka nie wyklucza możliwości komercyjnego udostępniania systemu na rynki zewnętrzne.