I Polsko-Ukraińskie Forum Energii Odnawialnej

22.05.2012

Dnia 17 maja 2012 roku w Kijowie z inicjatywy Stowarzyszenia Energii Odnawialnej, Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Rady Przedsiębiorców przy Gabinecie Ministrów Ukrainy i Kijowskiego Międzynarodowego Klubu Energetycznego, przy współpracy PGE Energia Odnawialna S.A., odbyło się pierwsze Polsko-Ukraińskie Forum Energii Odnawialnej.

Dnia 17 maja 2012 roku w Kijowie z inicjatywy Stowarzyszenia Energii Odnawialnej, Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Rady Przedsiębiorców przy Gabinecie Ministrów Ukrainy i Kijowskiego Międzynarodowego Klubu Energetycznego, przy współpracy PGE Energia Odnawialna S.A., odbyło się pierwsze Polsko-Ukraińskie Forum Energii Odnawialnej.

Konferencja miała miejsce w Klubie Gabinetu Ministrów Ukrainy.

Na konferencji wśród przedstawicieli rządu Polskiego byli obecni: Tomasz Tomczykiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Prof. Jerzy Osiatyński – doradca Prezydenta RP, Janusz Pilitowski – Dyrektor Departamentu OZE w Ministerstwie Gospodarki, Tomasz Skrzyczyński – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Forum zgromadziło przedstawicieli regionów, polskich przedsiębiorstw oraz kadrę naukową, którą reprezentował prof. Krzysztof Żmijewski.

Ze strony Ukraińskiej w forum uczestniczyli m.in. przewodniczący Rady Przedsiębiorców przy Gabinecie Ministrów Ukrainy Leonid Kozaczenko (pełniący równocześnie funkcję prezydenta Ukraińskiej Konfederacji Rolnej), Wiceminister Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy Wołodymyr Bandurov, Oleksandr Szłapak – Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej b. minister gospodarki Ukrainy oraz przedstawiciele firm ukraińskich.

W konferencji uczestniczyło ok. 70 osób.

Forum przyciągnęło firmy działające w obszarze energii odnawialnej takie jak: PSE OPERATOR SA, Green Bear Corporation, EUCON, Ukraińskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Ukraińską Narodową Akademię Nauki oraz kancelarie prawne i wiele innych.

Liczna reprezentacja przedsiębiorców z Polski i Ukrainy pozwoliła na wymianę kontaktów i nawiązanie pierwszych relacji biznesowych. Konferencja wykazała, że mimo licznych trudności i niedociągnięć na rynku Ukraińskim istnieje duży potencjał i chęć współpracy obu stron a Polska i Ukraina mają szanse zostać liderami w produkcji zielonej energii z biomasy, słońca i wiatru.