Instytut Morski zrealizuje badania środowiskowe dla farm wiatrowych na Bałtyku

03.03.2016

PGE Energia Odnawialna pozyskała wykonawcę badań środowiskowych pierwszej morskiej farmy wiatrowej. Umowa z Instytutem Morskim to przykład dobrej współpracy przemysłu i instytucji naukowych.

Kontrakt o wartości ok. 42 mln zł obejmuje trzy elementy: przeprowadzenie badań środowiskowych, sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy farmy wiatrowej Baltica o maksymalnej mocy ok. 1040 MW na Morzu Bałtyckim wraz z morską i lądową infrastrukturą przyłączeniową.

Prace związane z realizacją badań środowiskowych rozpoczną się niezwłocznie, a zakończenie całości prac nastąpi w 2018 r. Liderem konsorcjum wykonawczego jest Instytut Morski w Gdańsku, któremu partneruje MEWO Sp. z o.o. S.K.A.

Oferta konsorcjum, jako najkorzystniejsza, wybrana została w wyniku rozstrzygnięcia przetargu ogłoszonego przez spółkę PGE Energia Odnawialna, linię biznesową, w której skoncentrowane są aktywa związane z produkcją energii ze źródeł odnawialnych.

Morska energetyka wiatrowa wpisuje się w strategię biznesową Grupy PGE w zakresie stopniowego dywersyfikowania źródeł wytwarzania energii elektrycznej i budowy wartości poprzez rozwój niskoemisyjnych źródeł wytwórczych realizowanych w oparciu o stabilny system wsparcia.

Ostateczna decyzja o realizacji projektu Baltica zostanie podjęta po zakończeniu badań środowiskowych.