Kaskada Górnej Odry – trwa budowa Elektrowni Wodnej Dobrzeń

07.07.2008

Trwa budowa Elektrowni Wodnej Dobrzeń na Odrze. Będzie to kolejna – po Januszkowicach, Krępnej i Krapkowicach przepływowa elektrownia wodna Kaskady Górnej Odry. Inwestorem jest wchodząca w skład PGE SA spółka Elektrownie Szczytowo – Pompowe S.A.

W chwili obecnej trwają prace związane z wylewaniem płyty fundamentowej oraz wznoszenie konstrukcji ścian budynku elektrowni. W ciągu najbliższych dni spodziewana jest dostawa oraz montaż pierwszych elementów urządzeń przepływowych czeskiej firmy Mavel.

Rozpoczęta inwestycja ma na celu energetyczne wykorzystanie energii Odry do produkcji ekologicznej, czystej energii elektrycznej.

Elektrownia dostarczając do systemu elektroenergetycznego ok 10 000 MWh energii umożliwi zmniejszenie emisji gazów, pyłów i popiołów. Wyprodukowanie równoważnej ilości energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych spowodowałyby spalenie rocznie ok 5000 ton węgla i wydalenie do środowiska ok 24 tysięcy ton pyłów, 12 300 ton dwutlenku węgla, 146 ton siarki i 1380 ton popiołów.

EW Dobrzeń będzie elektrownią bezobsługową. W elektrowni przewiduje się zainstalowanie dwóch turbozespołów rurowych Kaplana. Ogólna moc zainstalowana – 1,6 MW.

Woda do i z elektrowni prowadzona będzie krótkimi kanałami otwartymi, o przekroju prostokątnym i trapezowym. Istniejący obecnie jaz oddany został do eksploatacji w 1982 roku, zastępując wyeksploatowany jaz kozłowo – iglicowy wybudowany jeszcze w XIX wieku.

W planach jest budowa kolejnego stopnia kaskady, w miejscowości Oława.