Kompleksowa modernizacja Elektrowni Szczytowo Pompowej Porąbka – Żar coraz bliżej.

21.05.2019

PGE Energia Odnawialna SA ogłasza publiczne postępowania przetargowe dla strategicznych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu kompleksowej modernizacji elektrowni szczytowo pompowej Porąbka – Żar.

Pierwsze z nich obejmuje kompleksową modernizację technologiczną elektrowni, w tym w szczególności modernizację czterech hydrozespołów odwracalnych typu Francisa. Drugi przetarg obejmuje modernizację obiektów i instalacji hydrotechnicznych zbiornika górnego elektrowni, w tym wymianę wykładziny asfaltobetonowej.

Termin składania ofert dla obydwu postępowań wyznaczono na IV kw. bieżącego roku. Zakończenie całego programu inwestycyjnego w elektrowni planowane jest w roku 2025.

Elektrownia Porąbka-Żar, zlokalizowana w Międzybrodziu Bialskim w obrębie kaskady rzeki Soły, jest drugą co do wielkości elektrownią szczytowo-pompową w Polsce i jedyną w kraju elektrownią wydrążoną w górotworze.  Moc zainstalowana elektrowni wynosi 540 MW. Działająca od 1979 roku elektrownia, jako zbiornik dolny wykorzystuje Jezioro Międzybrodzkie, natomiast górny zbiornik (całkowicie sztuczny) wybudowany jest na szczycie góry Żar.

 

Szczegółowe informacje https://pgeeo.pl/Przetargi