Łąki kwietne pojawią się w pobliżu Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar

30.05.2022

PGE Energia Odnawialna i Wody Polskie zorganizowały akcję polegającą na obsianiu nasionami traw oraz roślin miododajnych terenów w pobliżu Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar. Pozwoli to przekształcić wyznaczone brzegi Jeziora Żywieckiego w łąki kwietne.

Celem akcji jest ochrona beskidzkiej różnorodności biologicznej. W tym celu przywrócone mają być gatunki flory charakterystyczne dla Żywiecczyzny oraz podjęte zostaną działania przeciwdziałające zanikowi roślin miododajnych. Równie ważne jest zwalczanie gatunków inwazyjnych, zagrażających równowadze przyrodniczej takich jak Barszcz Sosnowskiego.

- Nabyliśmy ponad 200 kg nasion, co pozwoli na obsianie około 100 arów terenu. Już niedługo niezagospodarowane nieużytki przemienią się w łąki kwietne. Nasza akcja wpisuje się w Powiatową Strategię Rozwoju Pszczelarstwa na Żywiecczyźnie oraz działania ekologiczne realizowane w obrębie kaskady rzeki Sołymówi Jakub Kliś, dyrektor PGE Energia Odnawialna Oddział ZEW Porąbka-Żar.

Projekt przywrócenia kwietnych łąk wokół Jeziora Żywieckiego jest częścią długoterminowych działań Grupy PGE w zakresie ochrony środowiska. W ramach realizowanych przedsięwzięć PGE aktywnie uczestniczy m.in. w programie odtworzenia populacji sokoła wędrownego oraz w działaniach na rzecz bezpieczeństwa bocianów. Dodatkowo PGE co roku sadzi lasy w ramach programu Lasy Pełne Energii, aktywnie współpracuje z: Biebrzańskim, Świętokrzyskim, Roztoczańskim, Kampinoskim i Wigierskim Parkiem Narodowym, a także wspiera Nadleśnictwo Gryfino w rewitalizacji Krzywego Lasu.

Świadcząca usługi regulacyjne dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka - Żar należy do najważniejszych obiektów Grupy PGE. Zbudowana wewnątrz Góry Żar jest nie tylko drugą co do wielkości elektrownią szczytowo-pompową w Polsce, ale jedyną elektrownią podziemną w kraju.

W elektrowni pracują cztery hydrozespoły odwracalne (pompo-turbiny), o mocy znamionowej 125 MW i prędkości obrotowej 600 obr./min. Hydrozespół posiada wirnika o średnicy 2918 mm, generator-silnik o mocy pozornej 150 MVA i napięciu znamionowym 13,8 kV oraz silnik rozruchowy do pracy pompowej o mocy 8 MW.

Wszystkie podstawowe urządzenia elektrowni, w tym: hydrozespoły, transformatory blokowe oraz nastawnia elektrowni umieszczone są w podziemnej komorze o długości 123 m, szerokości 27 m i wysokości 40 m.

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy PGE, jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2331,25 MW.