Lidar horyzontalny zwiększył produkcję na farmie wiatrowej PGE

22.03.2022

Lidar horyzontalny przez ponad rok był testowany na farmie wiatrowej Grupy PGE Resko 1 położonej w województwie zachodniopomorskim. Dzięki jego użyciu możliwa była precyzyjna kalibracja anemometru, czyli urządzenia do pomiaru siły i kierunku wiatru. Wykorzystanie tego systemu pozwoliło zwiększyć roczną produkcję energii elektrycznej farmy o ponad 2 proc. W następnych miesiącach lidar horyzontalny będzie testowany w kolejnych elektrowniach wiatrowych Grupy PGE w Pelplinie i Żurominie.

Lidar horyzontalny to wysokospecjalistyczne urządzenie, które wysyłając wiązkę laserową jest w stanie precyzyjnie, z dużej odległości dokonać pomiarów wiatru zbliżającego się do wiatraka. Dzięki temu możliwe jest zweryfikowanie, czy dana turbina jest dobrze skalibrowana i ustawiona względem wiatru. To z kolei ma bezpośredni wpływ na produkcję i funkcjonowanie turbiny poprzez ograniczenie występowania negatywnych wibracji mechanicznych i naprężeń.

PGE Energia Odnawialna z Grupy PGE planuje sukcesywnie przenosić lidar na kolejne farmy wiatrowe, by docelowo odpowiednio skalibrować wszystkie turbiny należące do spółki. Za montaż lidara w pełni odpowiadają służby serwisowo-eksploatacyjne PGE pracujące bez wykorzystywania do tego celu firm zewnętrznych.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych o łącznej mocy 688 MW.