Lidar rozpoczął badania warunków wietrzności w rejonie planowanej MFW Baltica

08.02.2018

PGE Energia Odnawialna rozpoczęła dwuletnią kampanię pomiarową warunków wietrzności na Morzu Bałtyckim przy użyciu pływającego Lidaru. Badania są przeprowadzane w odległości ok 32 km od Łeby, w rejonie planowanej morskiej farmy wiatrowej Baltica.

Lidar to nowoczesne urządzenie pomiarowe zamontowane na pływającej platformie (o wymiarach 4 x 4 x 4.5m) służące do pomiaru prędkości i kierunku wiatru przy użyciu wiązek lasera. Dzięki temu, że posiada akumulator ładowany niezależnie przez panele fotowoltaiczne, ogniowo paliwowe i mikro turbiny wiatrowe może pracować na morzu przez wiele miesięcy.

Jedną z wielu zalet Lidara, w stosunku do tradycyjnego masztu pomiarowego, jest możliwość wykonywania badań dokładnie na wysokości osi wirników projektowanych wiatraków. Oprócz precyzyjnego pomiaru prędkości oraz kierunku wiatru urządzenie będzie przesyłać poprzez satelitę dane pokazujące wysokość i długość fal oraz kierunek prądów morskich. Wszystkie zgromadzone informacje pracownicy PGE EO będą mogli odbierać i analizować na bieżąco.

Na podstawie pozyskanych danych sporządzona zostanie szczegółowa prognoza mówiącą o efektywności energetycznej oraz ekonomicznej projektowanej przez PGE EO morskiej farmy wiatrowej Baltica.

Realizowany przez PGE EO „Program Offshore”, który  zakłada budowę morskiej farmy wiatrowej o maksymalnej mocy ok 1 GW w Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego  stanowi jedną z opcji strategicznych rozwoju Grupy Kapitałowej PGE po 2020 r.