List Prezesa Zarządu dotyczący konsolidacji spółek obszaru Energetyki Odnawialnej

31.08.2010

Zgodnie z planem, w ramach „Programu Konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE”, spółki Grupy Kapitałowej PGE Energia Odnawialna zostały połączone.

Szanowni Państwo!

Zgodnie z planem, w ramach „Programu Konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE”, spółki Grupy Kapitałowej PGE Energia Odnawialna zostały połączone. Od teraz jesteśmy jedną organizacją, jedną firmą. Z dniem 31 sierpnia nasza Spółka powiększyła się; mamy teraz nowe oddziały w Czymanowie, Dychowie, Międzybrodziu Bialskim i Solinie. Tym samym zdecydowanie wzrosła ilość pracowników PGE Energia Odnawialna S.A.

Wielu z nas zastanawiało się, co było powodem konsolidacji? Odpowiedź powinna przyjść niebawem dzięki wdrażanym mechanizmom usprawniającym struktury organizacyjne, ujednolicającym sposoby naszego codziennego działania, zapewniającym szybsze podejmowanie wszelkich decyzji, a w efekcie – sprzyjającym wzmocnieniu naszej pozycji na rynku energetyki odnawialnej.

Dzięki konsolidacji zrealizowaliśmy jeden z naszych celów – koncentrację majątku produkcyjnego w jednej spółce. Konsekwentnie zaś – uporządkowanie struktury właścicielskiej pozwoliło na stworzenie możliwości lepszego pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację atrakcyjnych projektów z zakresu energetyki odnawialnej.

Nowa PGE Energia Odnawialna SA podejmuje coraz więcej zadań inwestycyjnych. Obiekty energetyki odnawialnej powstawać będą na terenie całego kraju, co wymaga dobrej i sprawnej koordynacji. Także stała modernizacja już pracujących elektrowni potrzebuje jednolitych i sprawdzonych sposobów postępowania.

I temu służy konsolidacja, która ma na celu przede wszystkim:

  •  zwiększenie produkcji zielonych certyfikatów,
  • obniżenie kosztów wytwarzania,
  • zwiększenie dyspozycyjności jednostek wytwórczych,
  • minimalizację inwestycji o najniższych stopach zwrotu.

Zbudowanie silnej spółki „PGE Energia Odnawialna SA” pozwoli – z jednej strony – na wzmocnienie naszej pozycji wiodącego producenta energii odnawialnej i wzrost efektywności ekonomicznej poprzez optymalizację kosztów i zwiększenie produktywności kapitału inwestycyjnego, a z drugiej zaś – przyczyni się także do wzrostu wartości całej grupy PGE.

Dzięki konsolidacji, pracując nadal nad szczegółowymi rozwiązaniami, upowszechniać będziemy markę PGE Energia Odnawialna S.A. A dzięki profesjonalnym kadrom z pewnością utrzymamy pozycję lidera na rynku OZE.

 

Z pozdrowieniem,

 Krzysztof Konaszewski

 Prezes Zarządu PGE Energia Odnawialna S.A.