Modernizacja Elektrowni Wodnej Dębe przebiega zgodnie z planem

26.01.2021

Trwa kompleksowa modernizacja Elektrowni Wodnej Dębe, jednej z największych elektrowni wodnych przepływowych należących do PGE Energia Odnawialna. Pomimo obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a dostawy podzespołów z zagranicy odbywają się na bieżąco.

Modernizacja Elektrowni Wodnej Dębe to wielkie wyzwanie zarówno inżynieryjne jak i logistyczne. Samo zdemontowanie każdego z czterech hydrozespołów wielkości kilkupiętrowego budynku wymaga czasu, specjalistycznego sprzętu, a przede wszystkim precyzji. Przy pomocy suwnic usuwane są m.in. dwutonowe łopaty ruchome aparatu kierowniczego, trzydziestotonowa turbina, czy jeszcze cięższy wirnik generatora. Dodatkowo wiele z prac konserwacyjnych wykonuje się pod wodą. Przy współpracy z ekipą nurków uzupełniane są ubytki w betonie, czyszczone i malowane są zawory oraz zasuwy.

Zgodnie z harmonogramem, w pierwszej kolejności, tj. do końca kwietnia bieżącego roku, wymieniony zostanie hydrozespół nr 4, w ciągu następnych ośmiu miesięcy hydrozespół nr 3, a kolejne dwa w     2022 r. Równolegle prowadzone są prace związane m.in. z wymianą instalacji elektrycznej, wentylacją i systemem przeciwpożarowym.

Ze względu na COVID-19 PGE Energia Odnawialna wdrożyła specjalne zasady związane z modernizacją Elektrowni Wodnej Dębe. Ponieważ spółka zdecydowała, że nie będzie wyłączać obiektu z eksploatacji, konieczne było oddzielenie załogi remontowej od pracowników elektrowni. Wprowadzony został system zmianowy, który ogranicza kontakt między ludźmi. Dodatkowo restrykcyjnie pilnuje się, by wszyscy używali przyłbic, maseczek i środków dezynfekujących

Co ważne, pandemia COVID-19 nie wpłynęła na terminowe dostawy podzespołów. Bez opóźnień dostarczone są zarówno: system sterowania od polskich producentów, jak i łopaty ruchome aparatu kierowniczego z Hiszpanii, wał turbiny z Włoch, czy wirnik i generator z Austrii.

- Dzięki przeprowadzeniu modernizacji, Elektrownia Wodna Dębe osiągnie liczne korzyści. Scentralizowana i zautomatyzowana zostanie obsługa urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz poprawi się efektywność energetyczna elektrowni. Wyeliminowany zostanie także potencjalny negatywny wpływ na środowisko, poprzez zminimalizowanie użycia ropopochodnych środków smarnych na rzecz materiałów biodegradowalnych - mówi Marcin Karlikowski, prezes PGE Energia Odnawialna.

Dodatkowo modernizacja przyczyni się do bezawaryjności elektrowni przez kolejne co najmniej 40 lat, zapewniając pełną automatyzację hydrozespołów, najwyższą dyspozycyjność i niezawodność oraz poprawę ergonomii obsługi.

Po zakończeniu prac w grudniu 2022 r., produkcja energii elektrycznej w elektrowni wzrośnie o 17 proc., do poziomu ok. 120 GWh rocznie. Moc zmodernizowanego hydrozespołu pozwali zaspokoić potrzeby energetyczne ponad 50 tysięcy gospodarstw domowych, czyli miasta wielkości Bytomia.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2326,25 MW.