Modernizacja kanału derywacyjnego Elektrowni Wodnej Dychów

09.09.2016

PGE Energia Odnawialna rozpoczęła kolejny etap modernizacji kanału derywacyjnego Elektrowni Wodnej Dychów.

Kanał derywacyjny EW Dychów, o długości ok. 20,4 km, należy do najstarszych tego typu budowli w Polsce. Jest zasilany przez spiętrzone - na jazie w Krzywańcu - wody rzeki Bóbr, które dopływają do mającego ok. 3,3 mln m3  zbiornika Górnego ESP Dychów.

Od kilku lat kanał jest sukcesywnie modernizowany, a dzięki rozpoczętym na początku sierpnia pracom, obejmującym m.in. wymianę wykładziny betonowej, w znacznym stopniu poprawi się jego bezpieczeństwo.

Kanał wybudowano w 1936 r. jako część kompleksu elektrowni wodnej w Dychowie. Podczas prac zużyto 130 tys. m3 betonu usunięto też 2,2 mln m3 ziemi. Na trasie kanału postawiono osiem mostów drogowych, jeden most kolejowy oraz siedem przepustów syfonowych. Budowla w 70 proc. przebiega w nasypach, a w 30 proc. w wykopach.

Po wieloletniej ciągłej eksploatacji, obiekt wymagał modernizacji. Pierwsze prace rozpoczęły się już w 2010 r. PGE Energia Odnawialna, do której należy EW Dychów, postanowiła przeprowadzić je tak, by nie było konieczne wyłączenia z eksploatacji całej elektrowni. Dopuszczono jedynie częściowe ograniczenie piętrzenia wody w kanale.

W ramach prac modernizacyjnych wykonano umocnienie i uszczelniane skarp wewnętrznych kanału. Do uszczelnienia koryta zostały wykorzystane maty bentonitowe, które rozwijano w poprzek koryta za pomocą żurawi ustawionych na barkach, pod ścisłą kontrolą nurków. Następnie rozwiniętą bentomatę dociśnięto do podłoża materacami gabionowymi.

Na odcinkach kanału biegnących w wykopie wykonano umocnienie skarp z funkcją drenażu. Do umocnienia zostały użyte gabiony o wymiarach 3 x 1 x 0,5 m. Dodatkowo w dolnej części wypełnienia ułożono warstwę filtracyjną z kruszywa drobnego, w osłonie geotkaniny. Resztę wypełnienia stanowiło kruszywo grube, na geowłókninie separacyjnej. W strefie górnych wahań zwierciadła wody (powyżej gabionów) skarpy zabezpieczono płytami żelbetowymi grubości 20 cm.

Na początku sierpnia rozpoczął się kolejny etap prac. W ramach modernizacji, która potrwa do końca roku, wymienione zostaną okładziny betonowe w górnej strefie kanału na łącznej długości 6,3 km (tj. 15,5%  całej długości budowli).