Modernizacja SW Krzywaniec – ważna inwestycja PGE Energii Odnawialnej

13.06.2017

PGE Energia Odnawialna zmodernizuje stopnień wodny Krzywaniec piętrzący wodę dla pobliskiej elektrowni Dychów. 

Zwiększy się jego retencyjność, odtworzone będą umocnienia obwałowań, a wszystko to po to, by podnieść bezpieczeństwo budowli oraz zminimalizować ryzyko wystąpienia podtopień okolicznych terenów podczas przejścia wysokiej fali powodziowej. Prace rozpoczną się na początku lipca i potrwają niemal do końca roku.

Stopień wodny Krzywaniec odgrywa bardzo ważną rolę dla należącej do PGE Energii Odnawialnej Elektrowni Szczytowo Przepływowej Dychów. Jego zadaniem jest spiętrzenie wody rzeki Bóbr, która poprzez kanał derywacyjny trafia do mającego ok. 3,3 mln m³  zbiornika górnego ESP Dychów.

Planowane prace mają pomóc w przywróceniu pełnej zdolności przepływowych koryta rzeki w przekroju Jazu Krzywaniec. W tym celu wykonana zostanie m.in.  tzw. kineta, czyli przekop w dnie Stanowiska Wody Górnej. Dzięki temu możliwa jest koncentracja nurtu rzeki (zwłaszcza przy niskich przepływach), ograniczenie ryzyka do odkładania się rumoszu, czyli niesionego prądem rzeki materiału skalnego w postaci piasku i drobnych kamieni oraz ukierunkowanie przepływu. Konieczne będzie też usunięcie z dna rzeki odłożonego przez lata nadmiaru kruszywa. Szacuje się, że wywiezione zostanie nawet 11700 m³ tego naturalnego budulca.

Na początku lipca ruszą też prace związane z modernizacją umocnień i obwałowań jazu Krzywaniec. Wzmacniane będą płyty betonowe umocnień skarp obwałowań oraz  betonowe umocnienia stopy skarpy obwałowań. W dalszej kolejności spółka PGE Energia Odnawialna planuje zakończenie budowy przepławki dla ryb.

Stopień wodny Krzywaniec został zbudowany w połowie lat 30-tych ubiegłego wieku na 42,7 km biegu rzeki Bóbr.