Nastawnie rezerwowe w elektrowniach szczytowo-pompowych PGE Energia Odnawialna

12.05.2020

Spółka PGE Energia Odnawialna uruchomiła dodatkowe nastawnie (tzw. nastawnie rezerwowe) w swoich elektrowniach szczytowo-pompowych. Zapewni to jeszcze bardziej niezawodne funkcjonowanie obiektów, szczególnie w obszarze świadczenia usług systemowych.

Należące do Grupy Kapitałowej PGE elektrownie szczytowo-pompowe Żarnowiec, Porąbka-Żar, Solina oraz Dychów od lat stanowią nieodzowny element infrastruktury gwarantującej bezpieczeństwo energetyczne kraju. Pakiet usług systemowych świadczonych przez te obiekty przyczynia się do zabezpieczenia pełnej stabilności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Odnosi się to m.in. do takich działań jak interwencyjne równoważenie bilansu mocy czynnej i biernej, sterowanie rozpływami mocy w sieci przesyłowej, czy usługa black startu, czyli przywrócenia do pracy bloku energetycznego unieruchomionego wskutek rozległej awarii systemowej.

Nastawnię można uznać za serce i mózg każdej elektrowni. Stanowi ona centrum sterowania, które umożliwia prowadzenie ruchu obiektu i sprawowanie całodobowego nadzoru nad funkcjonowaniem wszystkich urządzeń oraz zabezpiecza kompleksową kontrolę nad procesami technologicznymi. Elektrownie szczytowo-pompowe, które właśnie uruchomiły swoje zapasowe centra sterowania, zasadniczo polepszyły dotychczasowy standard i niezawodność świadczonych usług, jeszcze kompletniej zabezpieczając ciągłość operacyjną.

Nasze elektrownie szczytowo-pompowe to istotny składnik portfela Grupy Kapitałowej PGE w kontekście świadczenia regulacyjnych usług systemowych. Choć od lat działają niezawodnie, to wdrażamy wszelkie możliwe rozwiązania, które sprawiają, że funkcjonowanie tych strategicznych obiektów staje się jeszcze bardziej pewne i nowoczesne – mówi Paweł Mazurkiewicz, p.o. prezesa zarządu PGE Energia Odnawialna.

Dodatkowe nastawnie to cenne usprawnienie w obliczu panującego obecnie stanu epidemii, ponieważ ułatwiają zachowanie bezpiecznego dystansu między Pracownikami. Dyżurni Inżynierowie Ruchu (DIR) oraz Operatorzy mogą pracować rotacyjnie, podejmując swoje zmiany w rozdzielonych fizycznie, niezależnych nastawniach. Takie rozwiązanie stanowi duże udogodnienie na przykład w sytuacji potrzeby przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczenia. Niezbędne czynności mogą być wykonane bez przeszkód, gdyż ruch elektrowni jest w tym czasie realizowany w oparciu o drugą nastawnię.

Uruchomienie nastawni rezerwowych było zaplanowane na późniejszy czas, jednak sytuacja epidemiczna sprawiła, że podjęto decyzję o przyspieszeniu i zintensyfikowaniu działań. Elektrownia w Żarnowcu dokonała tego usprawnienia już w marcu, a w pozostałych trzech obiektach nowe nastawnie pojawiły się na początku kwietnia.