Nowa farma fotowoltaiczna z koncesją

17.05.2024

PGE Energia Odnawialna otrzymała koncesję na produkcję energii elektrycznej z PV Pasterzowice o mocy 8 MW. Dzięki tej inwestycji zielona energia trafi do blisko 4,5 tys. gospodarstw domowych.

 

 

Farma fotowoltaiczna powstała w województwie lubuskim, w powiecie żagańskim na terenie gminy Szprotawa, w obrębie miejscowości Pasterzowice na powierzchni ponad 16 ha. Do jej budowy zastosowano panele monokrystaliczne złożone z blisko 15 tys. modułów bifacjalnych o mocy 540 W każdy. Zamontowane panele będą w stanie wyprodukować według szacunków ponad 8000 MWh rocznie.

Projekt PV Pasterzowice został dofinansowany w formie pożyczki preferencyjnej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Realizacja przedsięwzięcia miała bezpośredni wpływ na osiągnięcie celów programu priorytetowego „Energia Plus” w zakresie zmniejszenia negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawy jakości powietrza, głównie poprzez zwiększenie udziału energii elektrycznej wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

 

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 21 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 39 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi ponad 2540 MW.