Nowoczesny system pomiarowy w Elektrowni Wodnej Oława

27.09.2021

W należącej do PGE Energia Odnawialna Elektrowni Wodnej Oława pracuje jedyny w Polsce innowacyjny system pomiarowy służący monitorowaniu stanu technicznego przekładni hydrozespołu. Dzięki temu rozwiązaniu, pracownicy spółki mogą z wyprzedzeniem przygotować się do niezbędnych prac serwisowych i naprawczych.

System monitorujący  (tzw. Structural Health Monitoring System) został opracowany dwa lata temu przy współpracy z Katedrą Mechaniki i Inżynierii Materiałowej Politechniki Wrocławskiej. Jego zadaniem jest nie tylko dostarczanie podstawowych danych pomiarowych, ale również wsparcie operatora w podejmowaniu decyzji eksploatacyjnych. Jest to możliwe dzięki informacjom uzyskanym na temat badanej przekładni na podstawie obliczeń zaimplementowanego modelu matematycznego opierającego się na analizie modalnej. Polega ona m.in. na identyfikacji częstotliwości i charakterystyki drgań własnych obiektu oraz współczynników tłumienia.

System w Oławie pozwala w znaczący sposób obniżyć koszty związane z nieplanowanymi przestojami i naprawami. Problem ten dotyczy niemal wszystkich elektrowni wodnych posiadających przekładnie przenoszące moment obrotowy z turbiny na generator. Wynika to z tego, że przekładnie są najbardziej wrażliwym pod względem mechanicznym elementem hydrozespołu.

Opracowany na potrzeby PGE Energia Odnawialna system bazuje na zestawie ośmiu czujników oraz mikrofonów kierunkowych. Pozwala to pracownikom elektrowni na stały monitoring aktualnego stanu technicznego urządzenia. Od czasu zainstalowania systemu – na początku ubiegłego roku - przekładnia nie wykazała żadnych symptomów nieprawidłowej pracy.

Wybudowana w 2013 r. elektrownia w Oławie, jest najmłodszą z 29 elektrowni wodnych należących do PGE Energia Odnawialna. Jej dwie turbiny o mocy 1,6 MW każda produkują energię elektryczną na poziomie 16 GWh rocznie, co pozawala zaspokoić potrzeby ok. 2500 gospodarstw domowych.