Nowy kierunek „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” zostanie uruchomiony w siedleckiej szkole we współpracy z PGE Energia Odnawialna

11.04.2017

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach powstanie od 1 września klasa przygotowująca do zawodu przyszłych techników urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.  - To bardzo ważny projekt dla Siedlec, dla naszej młodzieży i lokalnego rynku pracy – mówi prezydent miasta Wojciech Kudelski. Przedsięwzięcie jest realizowane dzięki współpracy z PGE Energia Odnawialna.

Utworzenie nowego kierunku kształcenia jest związane z rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów z dziedziny odnawialnych źródeł energii (OZE). Jest to też doskonały przykład współpracy nauki z biznesem na rzecz wypełnienia luki kadrowej jaką obecnie obserwujemy w segmencie elektroenergetyki.

Ukończenie w ZSP Nr 1 w Siedlcach kierunku „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” umożliwi  absolwentom specjalizację w zakresie montażu i eksploatacji systemów energetyki odnawialnej m.in.  energetyki słonecznej, wiatrowej, czy biomasowej.

- Nasza szkoła zawsze była otwarta na nowoczesne kształcenie prowadzone na najwyższym poziomie - mówi Jerzy Kopański, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach.  Zajmujemy od lat pierwszą pozycję wśród siedleckich szkół zawodowych oraz czołowe miejsce na Mazowszu. Zawdzięczmy to m.in. temu, że staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy. Cieszy nas także współpraca z firmą PGE Energia Odnawialna, liderem na rynku wytwarzania zielonej energii.

W ramach współpracy PGE Energia Odnawialna doposaży trzy szkolne pracownie OZE w specjalistyczny sprzęt stanowiący podstawę do praktycznego kształcenia w tym zawodzie. Szkolne pracowanie wzbogacą się m.in. o moduł fotowoltaiczny, pompę ciepła, turbinę wiatrową i kocioł opalany biomasą.

- Obecnie w ramach sektora energetycznego bardzo dynamicznie rozwija się segment mikroinstalacji OZE – mówi Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu PGE Energia Odnawialna. Dostrzegamy możliwości biznesowe w segmencie tzw. energetyki prosumenckiej, czyli indywidualnych producentów i konsumentów energii elektrycznej. Na polskim rynku z powodzeniem działają już firmy produkujące kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła oraz wiele firm instalatorskich i serwisowych- dodaje wiceprezes Sekściński.

Rekrutacja na nowy kierunek „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” rozpocznie się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica  w czerwcu i potrwa do końca sierpnia br. Na pierwszy rok zostanie przyjętych 30 osób.