Oficjalne otwarcie FW Karwice o mocy 40 MW

22.09.2015

PGE Polska Grupa Energetyczna zrealizowała kolejny projekt inwestycyjny w segmencie odnawialnych źródeł energii, służący stopniowej dywersyfikacji portfela wytwórczego. PGE Energia Odnawialna S.A. spółki odpowiadającej w GK PGE za obszar elektroenergetyki opartej o odnawialne źródła energii oddała do użytku nową farmę wiatrową Karwice o mocy 40 MW.

Farma wiatrowa Karwice zlokalizowana jest w gminie Malechowo w województwie zachodniopomorskim . Składa z 16 siłowni General Electric o mocy nominalnej 2,5 MW każda. Zakładana roczna produkcja energii elektrycznej kształtować się będzie na poziomie co najmniej na poziomie 121 tys. MWh brutto, co pozwoli uniknąć emisji 100 tys. ton CO2 rocznie.

Oficjalne otwarcie farmy wiatrowej Karwice odbyło się 22 września 2015 roku. W celu dofinansowania projektu „Budowa Farmy Wiatrowej Karwice zlokalizowanej na terenie gminy Malechowo” 14 maja 2010 r. podpisana została z Ministrem Gospodarki umowa o dofinansowanie nr POIS.09.04.00-00-064/09-00 w ramach Działania 9.4 „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko