PGE dofinansowała zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Strużka

01.12.2020

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, wsparła finansowo Ochotniczą Straż Pożarną w miejscowości Strużka w województwie lubuskim. Dzięki darowiźnie w wysokości 75 tysięcy złotych miejscowi strażacy kupili nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy.

- PGE Energia Odnawialna, krajowy lider w wytwarzaniu  energii ze źródeł odnawialnych, pamięta o tym, by w swojej działalności kierować się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Dlatego od lat angażujemy się w projekty ważne dla mieszkańców terenów, na których znajdują się nasze elektrownie. Kilka miesięcy temu wsparliśmy finansowo m.in. szpital w Lesku, potem pomagaliśmy  Ochotniczym Strażom Pożarnym z Gorzędowa i Orzechowców – mówi Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.

Założona w 1950 r. OSP Strużka znajduje się w pobliżu należących do PGE Energia Odnawialna dwóch jednomegawatowych farm fotowoltaicznych Lutol 1 i Lutol 2. Służy w niej 42 strażaków. Na wyposażeniu jednostki znajduje się sprzęt do ratownictwa technicznego, medycznego oraz wodnego. Dotychczas OSP miało do dyspozycji wysłużony wóz bojowy z 1989 r.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna, jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2326,25 MW.