PGE dostarczy zieloną energię dla Grupy Raben

09.11.2021

Grupa PGE dostarczy 35 GWh zielonej energii elektrycznej rocznie do Grupy Raben. Zostanie ona wyprodukowana w nowopowstających farmach fotowoltaicznych PGE Energia Odnawialna. Kompleksową obsługą umowy zajmie się PGE Obrót.

Grupa PGE wybuduje farmy fotowoltaiczne, które dostarczą zieloną energię elektryczną w pełni pokrywającą zapotrzebowanie Grupy Raben w Polsce. Wypracowany model współpracy połączy kompetencję PGE Polskiej Grupy Energetycznej, PGE Energia Odnawialna oraz PGE Obrót. To pierwszy tego typu kontrakt w Grupie PGE i kolejny krok do realizacji naszej nowej strategii. Prowadzimy w zielonej zmianie, dostarczamy zielona energię naszym Klientom i jednocześnie jesteśmy firmą służącą im wiedzą i profesjonalnym doradztwem na zmieniającym się rynku  -  mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Umowa między PGE Obrót a Grupą Raben na sprzedaż energii  wg modelu PPA zacznie obowiązywać 1 stycznia 2023 r. Do tego czasu wybrane zostaną lokalizacje i wybudowane instalacje słoneczne, które zapewnią odpowiednią produkcję energii elektrycznej.

Cieszę się bardzo, że wszystkie nasze obiekty w 100% będą zasilane zieloną energią z farm fotowoltaicznych. Dzięki temu zmniejszymy emisję CO2 i przyczynimy się do realizacji naszej strategii zrównoważonego rozwojupowiedział Ewald Raben, CEO Grupy Raben. Jako firma odpowiedzialna społecznie, chcemy wyznaczać trendy na rynku w zakresie zrównoważonego rozwoju, zależy nam na tym, aby wszystkie procesy w naszej organizacji były jak najbardziej przyjazne dla środowiska. Podpisanie umowy z PGE to kolejny krok by aktywnie wspierać realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ, a także szansa na zielone inwestycje w naszym kraju.

Współpraca opierać się będzie na długoterminowej umowie sprzedaży (PPA - Power Purchase Agreement). Pozwala ona na zakup energii ze źródeł odnawialnych bezpośrednio od producenta.

Kontrakty PPA to dobra alternatywa dla systemu aukcyjnego. Koszt produkcji energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych PGE zrównał się z ceną energii w sieci energetycznej. Osiągnięcie tzw. grid parity, czyli parytetu sieci, uważa się za punkt, w którym źródło energii ma potencjał rozwoju bez subwencji lub innego typu publicznego wsparciazauważa Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.

Zadaniem PGE Polska Grupa Energetyczna będzie dopasowanie profilu produkcji energii elektrycznej do profilu zużycia w Grupie Raben, natomiast PGE Obrót zapewni całościową obsługę Klienta z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb. Budowa pierwszej z dedykowanych Grupie Raben farm fotowoltaicznych rozpocznie się w 2022 r. Łączna powierzchnia wszystkich instalacji wyniesie ok 40 ha.

Widzimy duże zainteresowanie wśród Klientów zieloną energią od PGE. Zapewnianie dostępu do niej, to jeden z elementów strategii Grupy. Realizujemy to nie tylko poprzez rozwój portfolio produktowego i oferowanie nowoczesnych usług energetycznych, ale również, tak jak w tym przypadku, poprzez nowe sposoby budowania modeli kontraktów, zwłaszcza z największymi firmami, zużywającymi duże wolumeny energii  – mówi Mariusz Rędaszka, prezes zarządu PGE Obrót.

PGE Energia Odnawialna jest największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów produkujących energię wynosi 2326,25 MW. W czerwcu 2021 r., dziewiętnaście projektów fotowoltaicznych PGE wygrało aukcję na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii do 1 MW.

PGE Obrót  obsługuje ponad pięć milionów odbiorców energii elektrycznej – firm, instytucji, jednostek samorządu terytorialnego i gospodarstw domowych. Stawia na szeroką ofertę produktową, partnerskie relacje, niezawodną obsługę, gwarantując kompleksową realizację potrzeb energetycznych. W swojej działalności PGE Obrót kieruje się troską o środowisko naturalne. Realizując strategię Grupy PGE w obszarze sprzedaży detalicznej, zapewnia Klientom szeroki dostęp do zielonej energii. Promuje też proekologiczne postawy, jak korzystanie z PGE eFaktury. Spółka stawia również na nowoczesną obsługę odpowiadającą na oczekiwania Klientów. Rozwija kanały zdalnego kontaktu, a także automatyzuje procesy sprzedażowe i rozliczeniowe.

Grupa Raben jest jedną z największych w Europie firm świadczących kompleksowe usługi TSL: logistykę kontraktową, transport drogowy (krajowy, międzynarodową oraz na wschód), Fresh Logistics, FTL & transport intermodalny, morski oraz lotniczy. Firma posiada ponad 150 własnych oddziałów w 14 krajach Europy. Zatrudnia 10 tys. pracowników i dysponuje około 1 200 000 m2 powierzchni magazynowych.