PGE Energia Odnawialna będzie laserem monitorować łopaty wiatraków

04.12.2019

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, uruchomiła pionierski projekt badawczo-rozwojowy, który dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technik laserowych, umożliwi ocenę stanu technicznego łopat turbin wiatrowych. Projekt jest realizowany z firmą Scanway, która równolegle prowadzi prace nad polskim satelitą do obserwacji Ziemi.

Skaner laserowy pozwoli na wykonanie precyzyjnych, zdalnych pomiarów stanu technicznego łopat turbin wiatrowych z bardzo dużą dokładnością. W ten sposób PGE Energia Odnawialna będzie mogła z odpowiednim wyprzedzeniem zapobiegać kosztownym awariom. Praktyka pokazuje bowiem, że usterki są najczęściej zbyt późno wykrywane.

- Sukces projektu badawczo-rozwojowego pozwoli w przyszłości zwiększyć produktywność turbin dzięki skróceniu czasu przestoju powstałego w wyniku awarii. Co ważne, po pomyślnym zakończeniu projektu, rozważamy odpłatne udostępnianie tych rozwiązań innym podmiotom – mówi Arkadiusz Sekściński, p.o. prezesa PGE Energia Odnawialna.

W ramach projektu, który ma potrwać do połowy 2020 r. firma Scanway, oprócz zestawu pomiarowego, opracuje dla PGE Energia Odnawialna narzędzia do obróbki zebranych danych.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Posiada 14 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz jedną farmę fotowoltaiczną na Górze Żar. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2188,9 MW, w tym pochodząca z wiatru 549,98 MW. W pierwszej połowie 2020 roku, wraz z ukończeniem budowy farm wiatrowych Starza/Rybice i Karnice II w województwie zachodniopomorskim, spółka powiększy swoje moce zainstalowane o kolejne ok. 97 MW.

Firma Scanway to polska firma, działająca w sektorze kosmicznym, która specjalizuje się w pomiarach 3D, systemach wizyjnych, przetwarzaniu obrazów i obserwacjach zdalnych. Przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Scanway prowadzi prace nad polskim satelitą do obserwacji Ziemi ScanSAT, który ma trafić na orbitę w 2021 roku. Prawie dwa lata temu zainwestował w nią PGE Ventures - fundusz z Grupy Kapitałowej PGE.

- Współpraca z firmą Scanway to dowód na to, że Grupa Kapitałowa PGE, lider branży energetycznej w Polsce, jest otwarta na nowoczesne technologie i  innowacyjne rozwiązania, które przyczyniają się do jej rozwoju. Być może, już niedługo, będziemy realizować z tym startupem kolejny projekt. Spółka pracuje bowiem nad możliwością laserowej inspekcji składu pierwiastkowego węgla. Z takiego rozwiązania – które może sprawdzić się w naszych kopalniach – korzysta już amerykańska agencja kosmiczna NASA m.in. podczas wypraw na Marsa – mówi Paweł Śliwa, wiceprezes zarządu ds. innowacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej.