Jesteśmy pracodawcą, który doskonale zdaje sobie sprawę, że kluczem do sukcesu firmy są ludzie. To nasz najcenniejszy kapitał. Dlatego otwartość na interesy pracowników oraz nieustający, konstruktywny dialog z przedstawicielami związków zawodowych traktujemy priorytetowo, jako jeden z najistotniejszych elementem kultury korporacyjnej spółkimówi Paweł Mazurkiewicz, p.o. prezesa zarządu PGE Energia Odnawialna.

Komisja certyfikacyjna konkursu już po raz kolejny doceniła Grupę PGE jako organizację realizującą działania w obszarze zatrudnienia według najwyższych standardów. W tym roku, oprócz PGE Energia Odnawialna Oddział ZEW Dychów, w ramach Grupy Kapitałowej wyróżnione zostały również PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże w Gdańsku oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

Przyznanie Certyfikatu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom" to dla nas ogromny zaszczyt,  ale również zobowiązanie na przyszłość. Chcemy, by pracownicy widzieli w naszej spółce miejsce bezpieczne, w którym zasady społecznej odpowiedzialności biznesu są przestrzegane. Dlatego kładziemy duży nacisk na to, by troska o rozwój zawodowy oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności pracowników szły w parze z dbałością o dobrą atmosferę i przyjazne oraz partnerskie relacje powiedział Sławomir Szostak, dyrektor PGE Energia Odnawialna Oddział ZEW Dychów.

Komisja Certyfikacyjna, w której skład wchodzą przedstawiciele NSZZ „Solidarność” oraz Kancelarii Prezydenta RP, wyróżnia w konkursie przedsiębiorców przykładając szczególną uwagę do takich aspektów jak: przestrzeganie prawa pracy, uzwiązkowienie, funkcjonowanie rad pracowniczych, zawieranie układów zbiorowych oraz przeciwdziałanie mobbingowi. Co ważne, kandydatów do otrzymania wyróżnień zgłasza strona społeczna, a certyfikaty przyznawane są na trzy lata. Tradycyjnie konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta RP, zaś jego pierwszą edycję wsparł Prezydent Lech Kaczyński.

pgeeo_site