PGE Energia Odnawialna laureatem konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom"

24.02.2020

PGE Energia Odnawialna Oddział ZEW Dychów została laureatem konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się w Pałacu Prezydenckimz udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy, przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy oraz prezesa zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciecha Dąbrowskiego.

Jesteśmy pracodawcą, który doskonale zdaje sobie sprawę, że kluczem do sukcesu firmy są ludzie. To nasz najcenniejszy kapitał. Dlatego otwartość na interesy pracowników oraz nieustający, konstruktywny dialog z przedstawicielami związków zawodowych traktujemy priorytetowo, jako jeden z najistotniejszych elementem kultury korporacyjnej spółkimówi Paweł Mazurkiewicz, p.o. prezesa zarządu PGE Energia Odnawialna.

Komisja certyfikacyjna konkursu już po raz kolejny doceniła Grupę PGE jako organizację realizującą działania w obszarze zatrudnienia według najwyższych standardów. W tym roku, oprócz PGE Energia Odnawialna Oddział ZEW Dychów, w ramach Grupy Kapitałowej wyróżnione zostały również PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże w Gdańsku oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

Przyznanie Certyfikatu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom" to dla nas ogromny zaszczyt,  ale również zobowiązanie na przyszłość. Chcemy, by pracownicy widzieli w naszej spółce miejsce bezpieczne, w którym zasady społecznej odpowiedzialności biznesu są przestrzegane. Dlatego kładziemy duży nacisk na to, by troska o rozwój zawodowy oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności pracowników szły w parze z dbałością o dobrą atmosferę i przyjazne oraz partnerskie relacje powiedział Sławomir Szostak, dyrektor PGE Energia Odnawialna Oddział ZEW Dychów.

Komisja Certyfikacyjna, w której skład wchodzą przedstawiciele NSZZ „Solidarność” oraz Kancelarii Prezydenta RP, wyróżnia w konkursie przedsiębiorców przykładając szczególną uwagę do takich aspektów jak: przestrzeganie prawa pracy, uzwiązkowienie, funkcjonowanie rad pracowniczych, zawieranie układów zbiorowych oraz przeciwdziałanie mobbingowi. Co ważne, kandydatów do otrzymania wyróżnień zgłasza strona społeczna, a certyfikaty przyznawane są na trzy lata. Tradycyjnie konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta RP, zaś jego pierwszą edycję wsparł Prezydent Lech Kaczyński.