PGE Energia Odnawialna nagrodzona za wspieranie kształcenia zawodowego

28.03.2019

Spółka z Grupy PGE znalazła się w gronie przedsiębiorców uhonorowanych podczas Mazowieckiego Kongresu Zawodowego.

PGE Energia Odnawialna współpracuje z placówkami edukacyjnymi w całym kraju, ponieważ  dostrzega potencjał szkół zawodowych oraz identyfikuje ich działalność jako wstępny etap kształcenia specjalistów, którzy w przyszłości zasilą sektor energetyczny. Na mocy porozumień dwustronnych spółka ufundowała i doposażyła pracownie specjalistyczne w kilku województwach, oferując przy tym wsparcie i wiedzę ekspercką w obszarze modyfikacji i ulepszania programu nauczania.

Angażując się w proces edukacyjny realnie przyczyniamy się do tworzenia zaplecza wykwalifikowanej kadry pracowników o kompetencjach i umiejętnościach odpowiadających wyzwaniom, przed którymi stoi polski przemysł, ze szczególnym uwzględnieniem sektora energetyki – mówi Arkadiusz Sekściński, p.o. prezes PGE Energia Odnawialna.

27 marca w gmachu Politechniki Warszawskiej odbył się Mazowiecki Kongres Zawodowy organizowany przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Jako jeden z szesnastu cyklicznych kongresów wojewódzkich stanowi on platformę wymiany doświadczeń i refleksji na temat przyszłości szkolnictwa branżowego.

Zdzisław Sipiera - Wojewoda Mazowiecki
Dorota  Skrzypek - Mazowiecki Wicekurator Oświaty
Michał Kucaj - Dyrektor Biura Komunikacji PGE Energia Odnawialna S.A.