PGE Energia Odnawialna ogłosiła dwa przetargi na modernizację Elektrowni Szczytowo Pompowej Porąbka-Żar

01.10.2020

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna ogłosiła dwa postępowania przetargowe związane z modernizacją Elektrowni Szczytowo Pompowej Porąbka – Żar. Pierwsze z nich dotyczy renowacji zbiornika górnego elektrowni, drugie kompleksowego odnowienia technologicznego obiektu.

- W ramach przeprowadzonych prac zmodernizowane zostaną wszystkie cztery hydrozespoły wraz z instalacjami pomocniczymi, układem wyprowadzenia mocy z generatora, układem zasilania, wentylacji i klimatyzacji oraz układem aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Odnowiona zostanie też wewnętrzna warstwa szczelna zbiornika górnego elektrowni oraz - o ile będzie to potrzebne – asfaltobetonowy ekran na jego dnie - mówi Marcin Karlikowski, prezes PGE Energia Odnawialna.

Planowana modernizacja - która w przypadku zbiornika zakończy się do końca 2024 r. a w części technologicznej do końca 2027 r. - pozwoli na obniżenie kosztów pracy obiektu oraz dalszą jego eksploatację przez następne 35 lat.

Świadcząca usługi regulacyjne dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE)  Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka - Żar należy do najważniejszych obiektów Grupy Kapitałowej PGE.  Zbudowana wewnątrz góry Żar jest nie tylko drugą co do wielkości elektrownią szczytowo-pompową w Polsce, ale jedyną elektrownią podziemną w kraju.

Uruchomiono ją 31 grudnia 1979 r. Od tego czasu odgrywa jedną z najważniejszych ról w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE), jako ważne źródło mocy szczytowej, regulacyjnej i interwencyjnej. Stanowi naturalny magazyn energii pozwalający reagować na zmieniające się warunki pracy systemu KSE, zapewniając mu stabilną pracę.

W elektrowni pracują cztery hydrozespoły odwracalne (pompo-turbiny), o mocy znamionowej 125 MW i prędkości obrotowej 600 obr./min. Hydrozespół posiada wirnika o średnicy 2918 mm, generator-silnik o mocy pozornej 150 MVA i napięciu znamionowym 13,8 kV oraz silnik rozruchowy do pracy pompowej o mocy 8 MW.

Wszystkie podstawowe urządzenia elektrowni, w tym: hydrozespoły, transformatory blokowe oraz nastawnia elektrowni umieszczone są w podziemnej komorze o długości 123 m, szerokości 27 m i wysokości 40 m.

Górny zbiornik elektrowni został wykonany w obwałowaniach z materiału miejscowego i w całości uszczelniony od wewnątrz wielowarstwowym ekranem wodoszczelnym wykonanym z masy asfaltobetonowej. Woda ze zbiornika pobierana jest przez dwuwlotowe ujęcie typu brzegowego, które jest połączone z elektrownią  dwoma  sztolniami  o długości 872 m i średnicy od 4,3 m do 3,2 m. Pojemność energetyczna zbiornika wynosi 2,0 mln m3 wody, co pozwala na pracę generacyjną wszystkich 4 hydrozespołów jednocześnie przez 4 godziny.

Elektrownia przepracowała do tej pory niemal 350 tys. godzin. Aby mogła nadal świadczyć usługi na najwyższym poziomie - określonym i wymaganym przez Operatora Systemu Przesyłowego (PSE) - potrzebuje stopniowego odtworzenia wszystkich układów technologicznych. Planowana modernizacja pozwoli na zmniejszenie wskaźnika awaryjności oraz dotrzymania dyspozycyjności na dotychczasowym lub wyższym poziomie.

W wyniku przeprowadzonej modernizacji i zastosowaniu nowych technologii oferowanych przez rynek, elektrownia przystosowana zostanie do obowiązujących wymagań w zakresie prawa energetycznego, cyberbezpieczeństwa, zdalnego nadzoru i sterowania oraz świadczenia usług systemowych np. udział w odbudowie zasilania po wystąpieniu BlackOut.

Prowadzona modernizacja nie spowoduje całkowitego wyłączenia elektrowni, za wyjątkiem okresu kilku miesięcy, kiedy prowadzone będą prace na zbiorniku górnym elektrowni. W czasie odstawienia części urządzeń inne będą działać normalnie, świadcząc dotychczasowe usługi.

Ogłoszone przez PGE Energia Odnawialna przetargi prowadzone będą w trybie dialogu konkurencyjnego, co pozwoli na doprecyzowanie zakresu prac i przygotowanie ostatecznej Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 2 farmy fotowoltaiczne. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2323,251 MW.