PGE Energia Odnawialna rozmawia z wykonawcami o inwestycjach wiatrowych

28.05.2021

Blisko 200 osób z kilkudziesięciu firm wzięło udział w warsztatach online dla firm zainteresowanych współpracą z PGE Energia Odnawialna. Wydarzenie adresowane było do wykonawców, którzy realizują dostawy i usługi związane z bieżącą działalnością farm wiatrowych.

Celem warsztatów było przedstawienie  najbliższych planów inwestycyjnych PGE Energia Odnawialna oraz szczegółowych procedur przetargowych. Pozwoli to firmom zaangażowanym w projekty wiatrowe przygotować się do postępowań oraz uniknąć błędów podczas ich realizacji.

- Przed nami duży program inwestycyjny związany z energetyką odnawialną. Zależy nam, aby firmy mogły się jak najwcześniej zapoznać z jego harmonogramem i przygotować się do uczestnictwa w przetargach, które będziemy ogłaszali. Chcemy zachęcić właścicieli firm, w szczególności polskich przedsiębiorców, do wzięcia udziału w postępowaniach, które PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy PGE będzie realizowała – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna.

Podczas warsztatów zostały omówione kierunki współpracy w obszarze inwestycji i eksploatacji elektrowni wiatrowych oraz dobre praktyki zakupowe i regulacje obowiązujące w Grupie PGE.

- Sprawna eksploatacja farm wiatrowych jest możliwa tylko przy bliskiej współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Zależy nam, by układała się ona na zasadach partnerskich.  Dlatego zamierzamy z dużym wyprzedzeniem informować firmy o naszych projektach, potrzebach, uwarunkowaniach, wymaganiach zawartych w postepowaniach przetargowych. Kierując się zasadą dobrych praktyk, zamieściliśmy też na naszej stronie internetowej pełny plan zakupów przewidzianych w PGE Energia Odnawialna w     2021 r. Pozwoli to firmom w złożeniu profesjonalnej oferty, z której nasza spółka będzie mogła wybrać najlepszą – mówił Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.

Uczestnicy warsztatów pytali ekspertów z PGE Energia Odnawialna m.in. o procedurę przetargową, najbliższe postępowania zakupowe, o plany akwizycyjne oraz o szczegóły związane z poszczególnymi etapami prac inwestycyjnych.

Warsztaty adresowane do firm z branży  energetyki  wiatrowej są pierwszym tego typu wydarzeniem organizowanym przez PGE Energia Odnawialna. W najbliższych miesiącach odbędą się podobne szkolenia dla sektora energetyki wodnej oraz fotowoltaiki.

PGE Energia Odnawialna, należąca do Grupy Kapitałowej PGE, jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych o łącznej mocy 683 MW.