Kooperacja będzie obejmować prowadzenie badań przemysłowych oraz prac badawczo-rozwojowych i przedwdrożeniowych w zakresie takich zagadnień jak generacja gazów alternatywnych i energetyczne zagospodarowanie biomasy odpadowej. Strony zamierzają rozwijać i prowadzić wspólne, innowacyjne projekty w obszarze szeroko pojętej problematyki OZE. Głównym partnerem dla PGE EO ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu będzie Pracownia Ekotechnologii Instytutu Inżynierii Biosystemów – jednostka  mająca na swym koncie wiele sukcesów w ramach  badań nad procesami fermentacji metanowej, kompostowaniem oraz metodami zagospodarowania odpadów organicznych.

pgeeo_site