PGE Energia Odnawialna S.A. jest zainteresowana pozyskaniem projektów instalacji biogazowych, wykorz

07.01.2011

PGE Energia Odnawialna S.A. jest zainteresowana pozyskaniem projektów instalacji biogazowych, wykorzystujących lokalne zasoby użytecznej energetycznie biomasy do produkcji w kogeneracji, energii elektrycznej i cieplnej. Zakładamy, że w realizowanych biogazowniach, biogaz będzie powstawał w procesie zgazowania substratów z upraw celowych jak również odpadów organicznych powstających w przetwórstwie rolno - spożywczym oraz z innych lokalnych źródeł biomasy.

Oferty prosimy składać w sekretariacie:

PGE Energia Odnawialna S.A.

00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 59a

 

Osoba do kontaktów:

Krzysztof Dobrowolski

tel.: (48 22) 4331 209, 0 695 503 388

e-mail: Krzysztof.dobrowolski@elsp.com.pl