PGE Energia Odnawialna S.A. na Międzynarodowych Targach Genera 2010 w Madrycie

02.06.2010

W dniach 19 - 21 maja w Madrycie odbyły się Międzynarodowe Targi Energii i Ochrony Środowiska Genera 2010 poświęcone odnawialnym źródłom energii. Targi te objęły następujące sektory: energia słoneczna (termiczna i fotowoltaiczna), kogeneracja, biomasa, energia wiatru, energia wodna, energia odpadów, wodór i ogniwa paliwowe, węglowe, gaz i ropa naftowa, jak również inne źródła energii (energia pływów, energia ze źródeł geotermalnych).

Targi Genera od lat skupiają producentów, inwestorów, firmy doradcze, stowarzyszenia z całej Europy, obu Ameryk oraz Azji. W tym roku swoje stoiska miały m.in.: Hiszpania, Portugalia, Włochy, Francja, Niemcy, Belgia, Austria, Finlandia, Dania, Stany Zjednoczone, Meksyk, Chiny, Korea Północna, Japonia i Polska. W imprezie targowej uczestniczyły największe firmy energetyczne ze świata takie jak: General Electric, Mitsubishi, Hyundaj, Sharpp, Bosch Solar Energy, Endesa Generacion i inne.

 Targi Genera są szczególnie atrakcyjne dla promotorów projektów energetycznych, uniwersytetów, centrów badawczych oraz jednostek administracji publicznej operujących w obszarze efektywności energetycznej lub ochrony środowiska naturalnego. Jest to doskonała okazja do spotkania partnerów biznesowych, wymiany handlowej i technologicznej.

 Jak co roku organizatorami stoiska polskiego byli: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Madrycie oraz Stowarzyszenie Energii Odnawialnej. Na stoisku polskim wraz z PGE Energia Odnawialna S.A. prezentowały się regiony zainteresowane inwestycjami w energię odnawialną oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza promująca kontakty polsko-hiszpańskie w biznesie. Organizatorzy odnotowali bardzo duże zainteresowanie stoiskiem. Kryzys, który w znaczący sposób wpłynął na kondycję firm w Europie powoduje coraz większe zainteresowanie możliwościami inwestycyjnymi i sprzedażą technologii do Polski.

 W tym roku na targach dominowali inwestorzy i producenci technologii solarnych, biomasowych oraz kogeneracyjnych. Potwierdza to trendy światowe, które wskazują, że technologie solarne będą w najbliższym czasie rozwijały się najszybciej. Targom towarzyszyły również liczne konferencje. Organizatorem jednej z nich, poświęconej możliwościom inwestycyjnym w Polsce w odnawialne źródła energii było Stowarzyszenie Energii Odnawialnej. W targach uczestniczyło ponad 500 wystawców, a odwiedziło je około 40 tys. osób.