PGE Energia Odnawialna S.A. współorganizatorem konferencji "Odnawialne Źródła Energii – perspektywy rozwoju"

07.10.2010

Konferencja zorganizowana wraz ze Stowarzyszeniem Energii Odnawialnej oraz spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. była częścią wrześniowych, międzynarodowych targów energetycznych ENERGETAB 2010.

Pierwszy z prelegentów konferencji, Michał Ćwil reprezentujący Polską Izbę Gospodarczą Energii Odnawialnej w prezentacji pt. „Mapa drogowa Polski dla osiągnięcia celu w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w 2020 roku” przedstawił m.in. wyzwania dla rynku energii w ujęciu dyrektywy 2009/28/WE, wdrażanie dyrektywy na poziomie krajowym oraz różne, możliwe scenariusze rozwoju do roku 2020.

Kolejne wystąpienie dotyczyło uwarunkowań technicznych związanych z przyłączeniem i współpracą farm wiatrowych z siecią elektroenergetyczną. Prelekcja ta wzbudziła duże zainteresowanie ze względu na popularność małych projektów wiatrowych. Warunki przyłączenia przedstawił specjalista w tej dziedzinie, Zbigniew Belina z Departamentu Planowania Rozwoju w spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.

W następnej części, uczestnicy konferencji poznali prawne aspekty realizacji inwestycji wiatrowych, które przedstawił Jarosław Czech z Kancelarii Prawnej Wardyński i Wspólnicy Sp. k. Komentarze po wystąpieniu przerodziły się burzliwą dyskusję dotyczącą konieczności zmian w prawodawstwie polskim.

Po dyskusji dr Stanisław Pietruszko przedstawił perspektywy fotowoltaiki w Polsce. Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki omówił aktualną sytuację tej dziedziny oraz przybliżył zebranym możliwości jej rozwoju, uwzględniając ograniczenia wynikające ze specyfiki lokalizacji inwestycji na terenie Polski.

Słuchacze zainteresowani wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii do produkcji biogazu również się nie zawiedli. Witold Płatek Prezes Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. przedstawił możliwości i perspektywy rozwoju energetyki biogazowej w Polsce. Jest to temat interesujący ze względu na znaczne korzyści z budowy biogazowi rolniczych.

Ostatnia prelekcja dotyczyła stanu energetyki wodnej w Polsce oraz możliwości i ograniczeń dalszego jej rozwoju. Oceny tej dokonał Tadeusz Sobolewski z PGE Energia Odnawialna S.A. Odział w Międzybrodziu Bialskim, biorący udział w budowie wielu elektrowni wodnych w Polsce.

Podsumowania konferencji dokonał Michał Ćwil z PIGEO. Po raz kolejny podkreślił on konieczność podejmowania działań mających na celu ograniczanie barier dla rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Zachęcał do zgłaszania swoich uwag, a także zaangażowania w prace mające na celu wzrost udziału OZE w produkcji energii elektrycznej w kraju.

Konferencja „Odnawialne Źródła Energii – perspektywy rozwoju” była źródłem wiedzy na temat aktualnego stanu energetyki odnawialnej, możliwości jej rozwoju, a także była doskonałą okazją do spotkania i dyskusji specjalistów oraz osób zainteresowanych produkcją energii elektrycznej z OZE.