PGE Energia Odnawialna wprowadza zmiany porządkujące dzierżawę terenów na Wyspie Energetyków

30.06.2017

PGE Energia Odnawialna zamierza wprowadzić zmiany mające na celu uporządkowanie kwestii dzierżawy działek na znajdującej się na Jeziorze Solińskim Wyspie Energetyka.

Na Jeziorze Solińskim znajdują się trzy (a okresowo cztery) wyspy. Największa z nich - o powierzchni około 34 ha - to Wyspa Duża, znana powszechnie jako Wyspa Energetyka. Można się na nią dostać promem z Polańczyka. Na miejscu znajdują się ośrodki wypoczynkowe, domki letniskowe, przyczepy campingowe oraz przystań z wypożyczalnią sprzętu pływającego.

Właścicielem, z tytułem użytkowania wieczystego Wyspy Energetyka jest spółka PGE Energia Odnawialna, która udostępnia podmiotom zewnętrznym działki na cele wypoczynkowo-rekreacyjne.

Dotychczasowe korzystanie z działek oparte było na umowach dzierżawy.  Zmiany, które zostaną wprowadzone mają przede wszystkim rozwiązać problem samowoli budowlanych. W tym przypadku chodzi o przyczepy campingowe i tzw. domki holenderskie. Według obowiązującego orzecznictwa prawnego przyczepa campingowa bez nr rejestracyjnych, bez przeglądu, nieposiadająca kół,  która utraciła możliwość przemieszczania się jest obiektem budowlanym, na który potrzebne jest pozwolenie na budowę lub co najmniej zgłoszenie. Podobnie sytuacja wygląda z domkami holenderskimi, które mogą być używane tylko i wyłącznie w oparciu o pozwolenie na budowę.

Nowe  rozwiązania, które zaproponowała PGE EO wiążą się ze zmianą formy udostępniania terenów dla dzierżawców. Docelowo ma się ona opierać na tzw. rezydenturze. Wiązać się to będzie z przekształceniem dotychczasowej formy współpracy. Udostępnione do korzystania zostaną pewne tereny, ale tylko wskazane przez kierownictwo Wyspy. Ich lokalizacja częściowo pokryje się z dotychczasową, choć wskazane zostaną również nowe miejsca, z większą dostępnością do mediów, z lepszą możliwością obsługi takich miejsc np. pod względem usuwania odpadów.

Po wprowadzonych zmianach na Wyspie Energetyk znajdzie się miejsce dla ok 50 przyczep. Średni poziom cen za udostępnienie terenu utrzymany będzie na dotychczasowym poziomie. Ceny będą jednak zróżnicowane w zależności od strefy:

           A - bezpośrednio przy brzegu - opłata nieco wyższa,

           B- opłata bez zmian,

           C- opłata obniżona ze względu na oddalenie od linii wody.

Umowy będą zawierane na czas nieokreślony.