PGE Energia Odnawialna wspiera edukację przyszłych specjalistów

05.09.2017

W Siedlcach rusza nowy kierunek kształcenia techników urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Spółka z Grupy PGE wyposażyła nowoczesną pracownię w specjalistyczny sprzęt, m.in. kolektor słoneczny, panel fotowoltaiczny i turbinę wiatrową. 

4 września w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach naukę rozpoczęło 30 uczniów w klasie przygotowującej do zawodu „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”. Przyszli specjaliści będą mogli kształcić się w nowoczesnej pracowni odnawialnych źródeł energii (OZE). Kolektor słoneczny, panel fotowoltaiczny, turbina wiatrowa, pompa ciepła oraz kocioł na biomasę, w które jest wyposażona, pozwolą uczniom nabywać praktycznych umiejętności. Specjalistyczne urządzenia trafiły do szkoły dzięki współpracy placówki ze spółką PGE Energia Odnawialna. – To sprzęt z najwyższej półki. Dostawca, twierdził, że niejedna uczelnia mogłaby go nam pozazdrościćzauważył Jerzy Kopański, dyrektor szkoły.

Pracownia OZE została otwarta w ramach „Mazowieckiej Inauguracji Roku Szkolnego 2017/2018". Wzięli w niej udział m.in. Maria Koc, wicemarszałek Senatu, Krzysztof Tchórzewski, minister energii i Henryk Kowalczyk, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów. Obecny był również Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, prezydent Siedlec Wojciech Kudelski oraz przedstawiciele PGE Energia Odnawialna.

- Bardzo się cieszę, że powstała ta pracownia, której patronowałempowiedział Krzysztof Tchórzewski. Energia odnawialna jest potrzebna, będzie się stale rozwijać, a zawody z nią związane są przyszłościowe – dodał minister energii.

- Utworzenie nowego kierunku kształcenia wpisuje się w rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny odnawialnych źródeł energii i zbiega się z wchodzącą w życie reformą edukacji, która ma na celu odbudowanie w Polsce szkolnictwa zawodowego. Jest to doskonały przykład współpracy nauki z biznesem na rzecz wypełnienia luki kadrowej jaką obecnie obserwujemy w segmencie elektroenergetyki i ciepłownictwastwierdził Arkadiusz Sekściński, wiceprezes PGE Energii Odnawialnej.

Jego zdaniem choć wielu przedsiębiorców narzeka, że na rynku pracy brakuje specjalistów to niewiele robi, by ten problem rozwiązać. – My wzięliśmy sprawy w swoje ręce. Cieszę się, więc na współpracę ze szkołą, władzami Siedlec i bardzo liczę na jej owoce.

Spółka chętnie wsparła nowy kierunek kształcenia, który ma na celu dostosowanie oferty edukacyjnej dla potrzeb jednej z najszybciej rozwijających się branż, jaką jest energetyka odnawialna, przede wszystkim w zakresie montażu, serwisowania i eksploatacji paneli fotowoltaicznych. Współpraca ze spółką z Grupy PGE cieszy również władze samorządowe, które od lat wspierają szkolnictwo zawodowe

Miasta Siedlce i ludzie odpowiedzialni za oświatę swego czasu nie dali - mówiąc wprost - się zwieść. Szkoły zawodowe w Siedlcach przetrwały dzięki ludziom odpowiedzialnym za nie. I dlatego mamy wiele zawodów, w których kształci się fachowcówpowiedział Wojciech Kudelski, prezydent Siedlec.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica to od lat najlepsza siedlecka szkoła zawodowa zajmująca w rankingach czołowe miejsce na Mazowszu. Zawdzięcza to m.in. doskonałej kadrze nauczycielskiej oraz elastycznemu podejściu do stale zmieniającego się rynku pracy.

Absolwenci ZSP nr 1 im. Stanisława Staszica, czyli popularnego „elektryka”, zyskają dyplom specjalisty w zakresie montażu i eksploatacji systemów energetyki odnawialnej, m.in. energetyki wodnej,  słonecznej, wiatrowej i biomasowej. Zyskają także uprawnienia do podłączania, testowania i kontroli instalacji tego typu u odbiorców energii.