System testowany przez PGE Energia Odnawialna przygotowała firma Doratech, w ramach projektu rozwoju startupów Impact Poland (2.0), realizowanego z Akceleratorem PGE, który jest częścią spółki PGE Nowa Energia. W ramach pilotażu, zainstalowano na farmie PV mikroprocesorowy sterownik do pozyskiwania danych z falowników elektrowni (IoT PV Monitor) oraz system komputerowy do przetwarzania i analizy pozyskanych danych (OZE Monitor).

Zakres wykonywanych pomiarów jest bardzo szeroki. Operator systemu, w oparciu o nawet 77 tysięcy odczytów pozyskanych każdego dnia, może na bieżąco śledzić informacje o ilości wyprodukowanej energii, monitorować status techniczny instalacji, oraz sprawdzać moc poszczególnych falowników. Testowane rozwiązanie pozwala też na porównywanie danych z ostatniej doby, tygodnia, miesiąca, a nawet roku. To daje możliwość przeprowadzania przekrojowej i szczegółowej analizy pracy falowników i grupy paneli z uwzględnieniem czynników zewnętrznych takich jak: burze, opady śniegu, prace serwisowe, mycie paneli, czy przerwy w zasilaniu.

Co ważne narzędzie jest w stanie natychmiast zaalarmować użytkownika, kiedy wykryje awarię elektrowni i wskazać element instalacji, który nie funkcjonuje. To duże ułatwienie biorąc pod uwagę, że farma PV na górze Żar o mocy zainstalowanej 600 kW składa się m.in. z 2400 paneli PV, 10 falowników oraz systemu automatyki sieciowej.

- Według wstępnych wyliczeń producenta, dzięki zastosowaniu nowego systemu na farmie PV o mocy 1 MW, możliwe jest zwiększenie przychodu o ok. 15 tys. zł rocznie. Biorąc pod uwagę, że Grupa Kapitałowa PGE planuje do 2030 roku budowę instalacji fotowoltaicznych o mocy nawet 2,5 GW, może to dać kwotę 37,5 mln zł – powiedział Paweł Mazurkiewicz, p.o. prezesa PGE Energia Odnawialna.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Posiada 14 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz jedną farmę fotowoltaiczną na górze Żar. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2188,9 MW.

pgeeo_site