PGE Energia Odnawialna wyposaży nowoczesną pracownię OZE w Zgorzelcu

11.12.2018

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, będąca liderem na polskim rynku wytwarzania zielonej energii, objęła patronatem kierunek „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu.

W ramach współpracy szkoła została wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt edukacyjny niezbędny do kształcenia praktycznego w zawodzie. Współfinansowanie tej inwestycji w kwocie ponad 200 tys. zł udało się uzyskać ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

To modelowa odpowiedź na wprowadzoną w zeszłym roku reformę edukacji, która ma na celu odbudowanie w Polsce szkolnictwa zawodowego – mówi wspierająca zgorzelecki projekt Marzena Machałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Pracownia składa się z dwóch części. Pierwsza, związana z obróbką ręczną i mechaniczną materiałów oraz wykonaniem połączeń elektrycznych i rur, wyposażona została m.in. w stacjonarne stoły warsztatowe, zestawy zgrzewarek, palników i stacje lutownicze. W drugiej części pracowni znalazły się m.in.: kolektory słoneczne, pompa ciepła, zestawy edukacyjne z turbiną wodną i  ogniwem paliwowym, a także zestawy poświęcone energetyce wiatrowej, fotowoltaice i magazynowaniu energii.

- To już kolejny projekt wpisujący się w realizowany przez naszą spółkę program współpracy nauki z biznesem na rzecz wypełnienia luki kadrowej, jaką obecnie obserwujemy w segmencie elektroenergetyki i ciepłownictwa – mówi Sławomir Zawada, prezes PGE Energia Odnawialna .

Współpraca PGE Energia Odnawialna ze szkołą w Zgorzelcu otwiera przed jej absolwentami szereg możliwości związanych z jedną z najszybciej rozwijających się branż, jaką są odnawialne źródła energii. - Chodzi przede wszystkim o montaż, serwisowanie i eksploatację paneli fotowoltaicznych – mówi Arkadiusz Sekściński, wiceprezes PGE Energia Odnawialna

Nowa pracownia to nie jedyny projekt realizowany przez PGE Energia Odnawialna w regionie. W zeszłym roku PGE EO razem z inną spółką z grupy, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, przedstawicielami samorządów lokalnych powiatu zgorzeleckiego oraz dziesięcioma miejscowymi przedsiębiorstwami i instytucjami utworzyła Południowo-Zachodni Klaster Energii. Pół roku temu został on wyróżniony certyfikatem przez Ministra Energii za pionierskie przedsięwzięcia w sektorze energetyki rozproszonej.