PGE Energia Odnawialna z certyfikatem Zielonego Biura

17.02.2017

PGE Energia Odnawialna uzyskała certyfikat Zielonego Biura przyznawany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. To prestiżowe wyróżnienie potwierdza, że PGE EO jest firmą odpowiedzialną społecznie, prowadząca politykę przyjazną środowisku naturalnemu, zarówno na polu działalności gospodarczej, jak i we wszystkich obszarach życia codziennego.

Spółka została doceniona między innymi za promocję dobrych praktyk, aktywne poszukiwanie i wdrażanie nowych, proekologicznych rozwiązań, a także działalność edukacyjną.

Certyfikat Zielonego Biura został przyznany PGE EO na dwa lata. Oprócz prestiżu, może przynieść  spółce  wymierne korzyści . Będą to niższe wydatki związane z bieżącą eksploatacją budynków, a także zrównoważone zarządzanie surowcami, energią, wodą, odpadami i sprzętem biurowym. Równie istotny jest ponadto wzrost świadomości pracowników.

Cały proces uzyskania certyfikatu składał się z kilku etapów. Dla pracowników PGE EO przygotowano szkolenie „Eko nawyki w domu i biurze”, po którym część z nich została mianowana na Ambasadorów promujących ideę eko-postawy. Przedstawiciela Fundacji Partnerstwo dla Środowiska przeprowadzili też w siedzibie Spółki specjalistyczny wywiad, który stanowił podstawę do stworzenia obszernego raportu z działalności PGE EO. Ostatecznie Komisja Certyfikująca, po zapoznaniu się z kompletem materiałów, potwierdziła spełnienie kryteriów standardu ekologicznego Zielone Biuro w części administracyjno-biurowej Spółki PGE EO.

Uzyskany przez PGE EO certyfikat obowiązywać będzie do końca 2018 r. Certyfikat Zielonego Biura uzyskała również dwa lata temu siedziba PGE Polskiej Grupy Energetycznej przy ul. Mysiej 2 w Warszawie.