PGE Energia Odnawialna z Eko Certyfikatem

04.11.2016

Prezes PGE Energia Odnawialna Mieczysław Koch wziął udział w konferencji „Ekologia oraz OZE szansą na rozwój Polski Wschodniej”. Podczas tego wydarzenia swoje referaty zaprezentowali wiceprezesi spółki Lucyna Kwiatos i Arkadiusz Sekściński. Organizatorem spotkania była Fundacja Ośrodek Wspierania Ekologii.

Odbywająca się w Białymstoku konferencja zgromadziła w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania licznych ekspertów z dziedziny ekologii i odnawialnych źródeł energii, a także samorządowców, inwestorów oraz producentów technologii ekologicznych. Patronat nad wydarzeniem objęło m.in. Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Energii.

Wiceprezes PGE EO Lucyna Kwiatos przedstawiła referat pt. „Odnawialne Źródła Energii szansą na rozwój Polski Wschodniej”, a wiceprezes Arkadiusz Sekściński  opowiadał o „Idei klastrów energetycznych”.

Na początku konferencji Wojewoda Podlaski Bogdan Paszkowski wręczył wybranym podmiotom prestiżowe wyróżnienia - Eko Certyfikaty. PGE Energia Odnawialna została uhonorowana Eko Certyfikatem m.in. za wdrożenie i realizację wszystkich wymagań prawnych w dziedzinie ochrony środowiska, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz planowanie rozwoju w oparciu o technologie przyjazne środowisku.