PGE Energia Odnawialna z umową na świadczenie usługi praca interwencyjna

28.12.2018

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, podpisała 27 grudnia 2018 r. z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowę na świadczenie usługi praca interwencyjna.

Świadczenie usługi polegać będzie na dysponowaniu przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) należących do spółki elektrowni szczytowo-pompowych: Żarnowiec, Porąbka Żar, Dychów i Solina oraz wykorzystaniu ich do interwencyjnego równoważenia bieżącego bilansu mocy czynnej i biernej w systemie, jak również do sterowania rozpływami mocy w sieci przesyłowej.  Umowa - obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. - obejmować będzie:

  • usługę rezerwy interwencyjnej mocy czynnej;
  • usługę regulacji napięcia i mocy biernej;
  • usługę samostartu 
  • usługę kompensacji mocy.

Rezerwa interwencyjna mocy czynnej to zdolność jednostek wytwórczych do wytwarzania lub pobierania mocy elektrycznej czynnej, aktywowana zdalnie przez OSP, z krótkim czasem aktywacji pełnej mocy osiągalnej danej jednostki wytwórczej.

Regulacja napięcia i mocy biernej to praca jednostek wytwórczych w trybie generacji lub poboru mocy biernej na poziomie określonym przez Operatora Systemu Przesyłowego, mająca na celu utrzymanie zadanego poziomu napięć oraz bilansu mocy biernej w węzłach sieci KSE.