PGE Energia Odnawialna zbuduje dwa magazyny energii

30.08.2016

PGE Energia Odnawialna planuje w ciągu najbliższych lat wybudować dwa magazyny energii. To odpowiedź na wyzwanie związane ze zmienną ilością dostarczanej do sieci energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Pierwszy magazyn ma powstać  przy należącej do spółki farmie fotowoltaicznej na Górze Żar o mocy 0,6 MW. Obecnie zakończyły się pomiary przeprowadzone na sieci dystrybucyjnej, pozwalające na wstępne oszacowanie parametrów inwestycji. PGE Energia Odnawialna planuje budowę magazynu o mocy do 0,5 MW, który wyrównywałby niestabilności pracy farmy oraz zaspakajał jej własne zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Inwestycja ma zostać zrealizowana w technologii litowo-jonowej i zakończyć się do końca przyszłego roku. Potem nastąpi 1-2 letni okres testów urządzenia. Koszt budowy to ok. 4-6 mln zł.

Drugi magazyn energii powstanie przy  należącej do PGE Energia Odnawialna farmie wiatrowej. W tej chwili spółka bierze pod uwagę kilka lokalizacji i wkrótce zamierza przeprowadzić badania na sieci i GPZ. To pozwoli ustalić parametry inwestycji. Wstępnie PGE Energia Odnawialna zakłada, że magazyn o mocy ok. 1,5 MW będzie współpracował z siecią oraz zostanie wykorzystany zaspokojenia potrzeb własnych farmy. Inwestycja o wartości ok. 12-15 mln zł zostanie zakończona na przełomie 2017/2018 r.